Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Παράταση εγγραφών στις θεματικές ενότητες του Α΄κύκλου σπουδών του Ελεύθερου Πανεπιστημίου “Αδαμάντιος...

Παράταση εγγραφών στις θεματικές ενότητες του Α΄κύκλου σπουδών του Ελεύθερου Πανεπιστημίου “Αδαμάντιος Κοραής”, στη Βιβλιοθήκη

5

 Η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής», ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι παρατείνονται οι εγγραφές στα μαθήματα του Ελεύθερου Πανεπιστημίου “Αδαμάντιος Κοραής” με καταληκτική ημερομηνία για την κάθε θεματική ενότητα, την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων της.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ

1η ενότητα: Μαθήματα Δημόσιας Διοίκησης (Δευτέρα 12/10/2014)

2η ενότητα: Μαθήματα Μαθησιακών Δυσκολιών και Εκπαίδευσης (04/10/2014)

3η ενότητα: Μαθήματα Ψυχολογίας (Δευτέρα 13/10/2014)

4η ενότητα: Μαθήματα Ψυχανάλυσης και Εκπαίδευσης (Παρασκευή 10/10/2014)

5η ενότητα: Μαθήματα Κοινωνιολογίας (Παρασκευή 03/10/2014)

6η ενότητα: Μαθήματα για το Αρχαίο Δράμα (Δευτέρα 1/12/2014)

7η ενότητα: Μαθήματα Φιλοσοφίας (Σάββατο 11/10/2014)

8η ενότητα: Μαθήματα Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας (Τετάρτη 22/10/2014)

 

Ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

Χρίστος Στεργ. Μπελλές