Αρχική Απόψεις Aρθρα Λόγος Χρ. Μπελλέ κατά την έναρξη των μαθημάτων του Ελεύθερου Πανεπιστημίου “Αδαμάντιος...

Λόγος Χρ. Μπελλέ κατά την έναρξη των μαθημάτων του Ελεύθερου Πανεπιστημίου “Αδαμάντιος Κοραής”.

13
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
«Αδαμάντιος Κοραής»
 
(Λόγος του Προέδρου της Βιβλιοθήκης, Χρίστου Στεργ. Μπελλέ, κατά την  έναρξη των μαθημάτων, 3 Οκτωβρίου 2014)
                                                                                     
«Να φτάνεις μέχρι εκεί που δεν μπορείς», υποστηρίζει απ’ τις κοιλάδες της αιωνιότητας ο μεγάλος Καζαντζάκης κι η Βιβλιοθήκη μας μοιάζει να έχει πάρει τα λόγια του τοις μετρητοίς. Σήμερα με αφορμή την έναρξη των μαθημάτων του Ελεύθερου Πανεπιστημίου «Αδαμάντιος Κοραής», η Βιβλιοθήκη μας –  η δεύτερη μετά από εκείνη των Αθηνών και μια από τις μεγαλύτερες και πιο αξιόλογες της Ευρώπης –  δεν έχει  τίποτε πια  να ζηλέψει  από τις μεγάλες ευρωπαϊκές Βιβλιοθήκες, γιατί με τούτο το εγχείρημά της αρπάζει τη σκυτάλη του πρωταγωνιστή, του πρωτοπόρου.  
Μια Βιβλιοθήκη, όπως μ’ αρέσει να τονίζω, υπηρετεί το σκοπό της, την αποστολή της, όταν παράγει έργο, παρέχει υπηρεσίες, εξυπηρετεί το κοινό, αφυπνίζει την κοινωνία και προπαντός τους νέους. Είναι αυτό που ονομάζουμε στροφή και σύνδεσή της με την κοινωνία. Οραματιζόμαστε τη Βιβλιοθήκη μας, παγκόσμιο πολιτιστικό, εκπαιδευτικό, ερευνητικό, πνευματικό κέντρο, όπου η βασική αφήγησή του θα ασπάζεται τις πανανθρώπινες, διαχρονικές ιδέες του Κοραή, αυτές της Παιδείας, της ηθικής, της ανεξαρτησίας, της ελευθερίας. Ιδέες που θα σεργιανίζουν στις γειτονιές του κόσμου χέρι-χέρι με κείνες της ανθρωπιστικής, κλασικής Παιδείας, της γλώσσας, της παράδοσης, της Ιστορίας, του πολιτισμού, αυτό που διαφορετικά και επιγραμματικά ονομάζουμε «προγόνους».
Σ’ αυτά τα πλαίσια στόχων, αξιών και οραμάτων δρα, προγραμματίζει και οιακίζει πλησίστια το Εφορευτικό Συμβούλιο απ’ την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του. Σ’ αυτά τα πλαίσια και η δημιουργία του Ελεύθερου Πανεπιστημίου «Αδαμάντιος Κοραής», ενός θεσμού-πυρήνα παραγωγής μάθησης, δοκιμασμένου κι επιτυχημένου διεθνώς. Ενός θεσμού που μπορεί να δώσει ευκαιρία και δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο – ανεξαρτήτως ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου και επαγγελματικής ενασχόλησης – να διευρύνει τους ορίζοντες σκέψης, γνώσης, κρίσης, πνευματικής αναζήτησης, με ενότητες εκπαιδευτικών μαθημάτων  σε διάφορα γνωστικά  αντικείμενα. Πρόκειται για θεσμό-εργαλείο στην προοπτική της δια βίου μάθησης, ένα αλεξιφάρμακο στη λυγρή και πεζή καθημερνότητα των δίσεκτων χρόνων που βιώνουμε και στο σύγχρονο δόγμα της μη-σκέψης.
Επίλεκτα μέλη της ελληνικής και διεθνούς πανεπιστημιακής κοινότητας και άλλοι διαπρεπείς στο χώρο τους επιστήμονες, καλλιτέχνες, δημιουργοί, γενικά, καλούνται να προσφέρουν γνώσεις, δεξιότητες, αλλά   και προβληματισμούς που θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη των ατόμων, στην κοινωνική συνοχή και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά, την κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη. 
Θεμελιώνουμε και κτίζουμε – πέραν των άλλων – το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο  «Αδαμάντιος Κοραής» με τη διαπίστωση πως οι θεματικές ενότητές του  πληρούν ανάγκες που – για λόγους που δεν είναι του παρόντος – δεν μπόρεσαν να καλύψουν τα ποικιλώνυμα και ποικιλόβαθμα εκπαιδευτικά ιδρύματα, παρά το γεγονός πως η ανάγκη τους είναι επιτακτική από την επιστήμη, την εποχή την ίδια τη ζωή. Καρπός και στόχος της εκπαίδευσης από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο μας, είναι η Παιδεία, που αποτελεί την πνευματική και ηθική αγωγή του ανθρώπου και δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο των εγγραμμάτων. Αναρίθμητοι οι χωρίς Παιδεία εγγράμματοι. Μιλάμε για την Παιδεία, που ο διαχρονικός κορυφαίος Διδάσκαλος του Γένους και πρωτεργάτης του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, Αδαμάντιος Κοραής, έχει τη δική του αΐδιο αφήγηση: «Τρόπον μεταβολής της Ελλάδος από την κατάστασιν εις την οποίαν ευρίσκεται την σήμερον ούτ’ εστοχάσθην ποτέ ούτε στοχάζομαι δυνατόν άλλον, παρά την Παιδείαν»…
Και τώρα, πριν καλέσω το μεγάλο βιωματικό δάσκαλο, αγωνιστή και  πατριάρχη της Κοινωνιολογίας σε διεθνή πλαίσια, το  Βασίλη  Φίλια, να κηρύξει την έναρξη των μαθημάτων, ας μου επιτραπεί τούτη η υπέρβαση. Για το βιογραφικό του Βασίλη Φίλια μπορούν να γραφτούν αλογάριαστες σελίδες. Εγώ, όμως, θα ήθελα να μιλήσω διαφορετικά, να δώσω ένα επίτομο, συνοπτικό βιογραφικό του: Δεν είναι οι γνώσεις, η επιστήμη, η επιστημοσύνη, η γλώσσα, η τέχνη, η τεχνική που από μόνες τους κάνουν τον επιστήμονα, το δάσκαλο, τον καλλιτέχνη. Είναι και κάτι άλλο, ακόμα πιο σπουδαίο. Είναι αυτό που ονομάζουμε στάση ζωής.  Ο τρόπος, δηλαδή, να βλέπεις τα πράγματα και να οράσαι από αυτά. Και ο Βασίλης Φίλιας διαθέτει, προπάντων,  τούτη τη στάση ζωής που τον κάνει να καταυγάζει,  νυν και αιεί…