Αρχική Νέα Τοπικά Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας- ημερήσια διάταξη

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας- ημερήσια διάταξη

11

 1η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας την Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014 στις 13.30 με 3 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

1. Αλλαγή επωνυμίας Σχολικής Κοινότητας 1ου ΕΠΑΛ- ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ- 1ου ΕΚ Χίου.

2. Διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων οφειλών από μισθώσεις ακινήτων πρώην Σχολικής Εφορείας.

3. Παραχώρηση σχολικών αιθουσών για την υλοποίηση προγραμμάτων του κέντρου δια βίου μάθησης.