Αρχική Νέα Τοπικά Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑμεΑ Β. Αιγαίου: η αλήθεια για ΚΕΦΙΑΠ Χίου

Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑμεΑ Β. Αιγαίου: η αλήθεια για ΚΕΦΙΑΠ Χίου

4

 «Η αλήθεια για τη λειτουργία του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Χίου»                          

                                                 

 


κ. Υπουργέ


Θεωρούμε υποχρέωσή μας να θυμίσουμε τους σκοπούς του ΚΕΦΙΑΠ και προκειμένου να κατανοήσουμε για τι ακριβώς μιλάμε, σας παραθέτουμε το κείμενο όπως έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ. Με το νόμο 4025/2011 τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ (Κέντρα Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες)  εντάχθηκαν στο ΕΣΥ και μετονομάστηκαν σε ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Σύμφωνα με το άρθρο 9Β:


«Σκοπός των Κέντρων Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας και νοσηλείας σε ασθενείς εσωτερικούς ή εξωτερικούς οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφορικού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος και άτομα όλων των ηλικιών με κινητικά ή νοητικά προβλήματα. Η πρώιμη διάγνωση, αξιολόγηση και θεραπεία αποκατάστασης,  η ψυχολογική, κοινωνική και συμβουλευτική υποστήριξη, η ενημέρωση των Ατόμων με Αναπηρία και των οικογενειών τους, η προεπαγγελματική και επαγγελματική κατάρτιση των Ατόμων με Αναπηρίες, η λειτουργική τους αποκατάσταση, η υποστήριξη για ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό, η συνεργασία με τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε τοπικό επίπεδο για το συντονισμό της δράσης τους, ιδίως:


1)      Παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης με την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων παροχών σε επίπεδο ποιότητας νοσηλείας, διαγνωστικών και θεραπευτικών τεχνικών, νέων τεχνολογιών, έρευνας και εκπαίδευσης στον τομέα της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και Κοινωνική Αποκατάσταση.


2)      Νοσηλεύει ασθενείς με οργανικό και λειτουργικό έλλειμμα μετά από πάθηση συγγενή ή επίκτητο ή τραυματισμό του νευρικού, μυοσκελετικού, καρδιοαναπνευστικού, ουρογεννητικού συστήματος ή πολυσυστημική βλάβη και εφαρμόζει διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές από την πρώιμη και υποξεία φάση μέχρι την αποθεραπεία και την κοινωνική επανένταξη.


3)      Παρέχει όλες τις απαραίτητες ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες στον πάσχοντα πολίτη που χρήζει αποκατάστασης ώστε να κατευθύνει τη διαδικασία ανάρρωσής του, να ενισχύσει τις λειτουργικές ικανότητές του, να υποκαταστήσει τις χαμένες λειτουργίες του και με τη βοήθεια της κατάλληλης υποστηρικτικής τεχνολογίας, να προάγει τη λειτουργική αυτονομία και να συνδράμει στην οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη του πολίτη με αναπηρία παρεμβαίνοντας κατάλληλα στη διαμόρφωση των συνθηκών του περιβάλλοντος του.


4)      Προωθεί ενέργειες για την εκπαίδευση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού και ενέργειες για την ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και καινοτόμων πρωτοποριακών εφαρμογών. Ενημερώνει και εκπαιδεύει τον πληθυσμό της περιοχής για θέματα πρόληψης μυοσκελετικών και νευρολογικών διαταραχών.


5)      Παρέχει υπηρεσίες σε Άτομα με Αναπηρία: με σωματική αναπηρία, με νοητική διαταραχή ή αναπηρία, αυτισμό, αισθητηριακές ή και πολλαπλές αναπηρίες με προγράμματα ψυχολογικής, κοινωνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, πρώιμης διάγνωσης και αξιολόγησης, ενημέρωσης των ατόμων με αναπηρίες και των οικογενειών τους, προεπαγγελματικής και επαγγελματικής κατάρτισης των ατόμων με αναπηρίες, λειτουργικής αποκατάστασης, υποστήριξης για ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό, συνεργασίας με τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για το συντονισμό της δράσης τους».

 


Στην ουσία λοιπόν, στον σκοπό λειτουργίας των ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ προστέθηκε και το κομμάτι της νοσηλείας και φυσικής αποκατάστασης σε ασθενείς σχεδόν όλων των κατηγοριών.


Ωστόσο, καθώς σε όλα τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ της Ελλάδας κατά την μετατροπή τους σε ΚΕΦΙΑΠ υπηρετούσαν περίπου τέσσερεις με οκτώ υπάλληλοι πουθενά στην Ελλάδα δεν παρέχονται υπηρεσίες κλειστής νοσηλείας σε ΚΕΦΙΑΠ .


Επιπλέον, να τονίσουμε ότι ο όρος φυσική ιατρική αποκατάσταση προϋποθέτει από μόνος του την ύπαρξη φυσιάτρου, που φυσικά δεν υπάρχει στο νοσοκομείο Χίου και ουδέποτε προκηρύχτηκε τέτοια θέση.


Τέλος, για τα ΚΕΦΙΑΠ δεν υπάρχει ψηφισμένος οργανισμός με τον οποίο θα καθορίζεται επακριβώς ο τρόπος λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών και σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.4 του Ν4025/2011 «Μέχρι την κατάρτιση του νέου Οργανισμού τα Κέντρα Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης διατηρούν τον Οργανισμό που έχουν και λειτουργούν σύμφωνα με αυτόν εκτός των διατάξεων που έρχονται σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του παρόντος».


Κατά συνέπεια το ΚΕΦΙΑΠ της Χίου λειτουργεί σήμερα ως ΚΕΦΙΑΠ και όχι ως ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ υλοποιώντας ωστόσο ένα τμήμα από τους σκοπούς του δηλαδή αυτό της παροχής υπηρεσιών  σε Άτομα με Αναπηρίες όλων των ηλικιών και τις οικογένειες τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στην υπηρεσία δεν απευθύνονται συμπολίτες μας που δεν είναι Άτομα με Αναπηρίες (χειρουργηθέντες για ορθοπεδικά, π.χ. κατάγματα, ισχία κ.λπ.) ή ότι αν το Νοσοκομείο παρέπεμπε τέτοιες περιπτώσεις αυτές δεν θα εξυπηρετούνταν. Για την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία του είναι απαραίτητη η στελέχωση του με επιπλέον, εξειδικευμένο, προσωπικό πολλών ιατρικών και παραϊατρικών ειδικοτήτων καθώς στην δομή υπηρετούν μόνο πέντε υπάλληλοι. Ωστόσο, κατά το 2014 δεν  προσλήφθηκε ούτε καν λογοθεραπευτής και ψυχολόγος που είναι ειδικότητες απολύτως απαραίτητες και αναγκαίες.


Να διευκρινίσουμε εδώ ότι όταν μιλάμε για Άτομα με Αναπηρίες στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για χρόνιες και μη αναστρέψιμες καταστάσεις. Ένα παιδί με αναπηρία (νοητική υστέρηση, αυτισμό, εγκεφαλική παράλυση, σύνδρομο Down κλπ) χρειάζεται πρώιμη παρέμβαση και εκπαίδευση από ειδικευμένους θεραπευτές για αρκετά χρόνια προκειμένου να φτάσει στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο λειτουργικότητας. Όσο για τους ενήλικες (κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κινητικά προβλήματα, σκλήρυνση κατά πλάκας, εγκεφαλικά, ακρωτηριασμοί κλπ) δυστυχώς  πρόκειται για ανθρώπους που στις περισσότερες περιπτώσεις χρειάζονται θεραπείες για το υπόλοιπο της ζωής τους όχι για να αποκατασταθούν πλήρως αλλά με στόχο την μείωση των υποτροπών με τη συνεχή υποστήριξή τους, καθώς επίσης και την βελτίωση της λειτουργικότητας, ώστε  να έχουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής ανάλογα με την πάθηση τους. Είναι λοιπόν απόλυτα φυσιολογικό οι εξυπηρετούμενοι του ΚΕΦΙΑΠ να μην ανανεώνονται σε τακτική βάση καθώς στην πλειοψηφία τους είναι χρόνια περιστατικά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στην δομή δεν εξυπηρετούνται άτομα των οποίων η αποκατάσταση  και εκπαίδευση ολοκληρώνεται μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα (πχ περιστατικά με συναισθηματική ανωριμότητα, διαταραχές άρθρωσης, δυσγραφία, δυσπραξία, μαθησιακές δυσκολίες, διάσπαση ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητα κατάγματα κλπ)


Καθώς στο Νοσοκομείο της Χίου δεν υπάρχουν οι κατάλληλες ιατρικές ειδικότητες (παιδοψυχίατρος, αναπτυξιολόγος, παιδονευρολόγος, φυσίατρος) οι εξυπηρετούμενοι του ΚΕΦΙΑΠ είναι αναγκασμένοι να ταξιδεύουν οι ίδιοι και τα παιδιά τους στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη προκειμένου να εξεταστούν και να αξιολογηθεί η πορεία της υγείας τους. Δυστυχώς, εκτός από την ειδικότητα του Νευρολόγου το υπόλοιπο ιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου δεν διαθέτει τις ειδικότητες που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών των Ατόμων με Αναπηρίες και αυτός είναι ο βασικός λόγος που η μονάδα συνεργάζεται κυρίως με Νοσοκομεία όπως τα Παίδων, Εθνικό Ίδρυμα αποκατάστασης Αναπήρων, «Βοστάνειο» Νοσοκομείο Λέσβου, Ιατροπαιδαγωγικό τμήμα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, καθώς και με ιδιώτες ιατρούς των ειδικοτήτων αυτών. Σε ποιους γιατρούς αναφέρεται ο κ. Διοικητής, όταν υπόσχεται ότι θα μπορούν να παρακολουθούν από κοντά τους εξυπηρετούμενους;


Το κτήριο του ΚΕΦΙΑΠ στεγάζεται σε πρότυπες εγκαταστάσεις και είναι κατασκευασμένο με ειδικές προδιαγραφές για άτομα με αναπηρίες. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι κατά την κατασκευή τους τα 24 κτήρια των τότε ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ είχαν χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Υγείας ως «κοσμήματα». Δυστυχώς όμως ποτέ δεν δόθηκε από το κράτος η απαραίτητη σημασία ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι εγκαταστάσεις αυτές. Αρκεί να αναφέρουμε ότι το κτήριο του ΚΕΦΙΑΠ διαθέτει εσωτερική πισίνα με ειδικούς μηχανισμούς για άτομα με κινητικά προβλήματα η οποία ποτέ μέχρι σήμερα δεν χρησιμοποιήθηκε Αντίθετά, παραχωρήθηκε το μισό κτήριο για την στέγαση του Ειδικού Νηπιαγωγείου, Ειδικού Δημοτικού και ΕΕΕΕΚ.

Ο εξοπλισμός που διαθέτει το γυμναστήριο και η αίθουσα ηλεκτροθεραπείας έχει ακριβώς ότι ορίζει ο νόμος για την λειτουργία ενός φυσικοθεραπευτηρίου. Τονίζουμε ότι στο ΚΕΦΙΑΠ δεν υπάρχει εξοπλισμός που δεν χρησιμοποιείται (οι κούτες που βρίσκονται στον χώρο της πισίνας ανήκουν στο Ειδικό Δημοτικό και το ΕΕΕΕΚ).

            Σε καμία περίπτωση οι χώροι του παλαιού ακτινολογικού, που ο κ. Διοικητής θέλει να ανακατασκευάσει, δεν είναι κατάλληλοι, καθώς όποια διαμόρφωση και να γίνει δεν μπορούν ούτε στο ελάχιστο να προσεγγίσουν τις εγκαταστάσεις ενός κτηρίου, που κατασκευάστηκε εξ αρχής για τον σκοπό αυτό. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι πουθενά αλλού στην Ελλάδα δεν έχει υπάρξει μεταφορά ΚΕΦΙΑΠ σε χώρο Νοσοκομείου.

            Επιπλέον, μεγάλο ποσοστό των εξυπηρετούμενων του ΚΕΦΙΑΠ ανήκει σε ευπαθείς ομάδες που είναι επιρρεπής στα μικρόβια που υπάρχουν στον χώρο του νοσοκομείου αλλά και από ψυχολογικής πλευράς ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα επιβαρύνει την πρόοδο των παιδιών καθώς έχουν συνδυάσει τον χώρο του νοσοκομείου με άλλα πράγματα (πχ ιατρικές επεμβάσεις).


Το ΚΕΦΙΑΠ είναι η μόνη προνοιακή κρατική δομή στην Χίο που παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης, λειτουργικής αποκατάστασης και κοινωνικής υποστήριξης σε άτομα με αναπηρίες όλων των ηλικιών και εξυπηρετεί 30-35 άτομα μηνιαίως, ενώ η διακοπή της μεταφοράς Α.μεΑ. στο ΚΕΦΙΑΠ έχει αποκλείσει πολλούς στα σπίτια τους (καταγγέλλουμε εδώ την απόσπαση χωρίς αντικατάσταση του οδηγού και την παραχώρηση του αυτοκινήτου σε άλλο φορέα του δημοσίου).


Στην ουσία μια ενδεχόμενη μεταφορά του ΚΕΦΙΑΠ στους χώρους του νοσοκομείου όχι μόνο δεν το αναβαθμίζει αλλά άτυπα το κλείνει αφού ποτέ δεν πρόκειται να λειτουργήσει σε πλήρη ανάπτυξη, να προσληφθεί  προσωπικό, να λειτουργήσουν εργαστήρια προεπαγγελματικής και επαγγελματικής κατάρτισης πράγμα που αποτελεί πάγιο αίτημα αλλά κυρίως στις μέρες μας είναι αναγκαιότητα, αλλά και μέρος από το προσωπικό του θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη άλλων αναγκών του νοσοκομείου.


Τέλος, τονίζουμε την δέσμευση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Λεωνίδα Γρηγοράκου στην συνάντηση του με τον Πρόεδρο της ΕΣΑΜΕΑ (Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες) ότι θα κατατεθεί στην Βουλή για ψήφισμα διάταξη νόμου για την επιστροφή όλων των ΚΕΦΙΑΠ στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, πράγμα που ανακοίνωσε στην Καβάλα και ο Υφυπουργός Εργασίας κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου.


Ας μας απαντήσει λοιπόν ο κ. Διοικητής για ποια περιστολή δαπανών λέει ότι επιδιώκει με τη μετακίνηση του ΚΕΦΙΑΠ στο νοσοκομείο, όταν για την υποτυπώδη κατασκευή του θα χρειαστούν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, ενώ τα λειτουργικά έξοδα του ΚΕΦΙΑΠ σήμερα δεν ξεπερνούν τις 10.000,00 ετησίως, τα οποία βεβαίως θα απαιτούνται και σε όποιο χώρο αυτό λειτουργεί, ενώ η δαπάνη  για τη μισθοδοσία του προσωπικού επίσης θα παραμείνει η ίδια;


Μήπως τελικά ο στόχος είναι η επιβολή νοσηλείων στους ωφελούμενους αφενός και αφετέρου η κάλυψη κενών θέσεων του νοσοκομείου με εργαζόμενους του ΚΕΦΙΑΠ και επομένως εξασφάλιση κέρδους για το νοσοκομείο, όπως ευθαρσώς είχε ομολογήσει ο κ. Διοικητής, εκτελώντας ίσως εντολές άνωθεν;


Τέλος, ως πότε, κ. Υπουργέ, θα συνεχίζετε τη γενοκτονία του ελληνικού λαού με την απάνθρωπη πολιτική που εφαρμόζετε;


Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Χίου, ως εγκάθετος της δικομματικής κυβέρνησης, έχει «ημερομηνία λήξης». Εμείς όμως θα παραμείνουμε εδώ και θα αγωνιζόμαστε για τη ζωή μας στον τόπο μας, ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική που χρόνια τώρα εφαρμόζετε και γονατίσατε τον ελληνικό λαό.


 

 

ΤΟ Δ.Σ.

 

ΠΡΟΣ


·         Υπουργό Υγείας, κ. Βορίδη


·         Αναπλ. Υπ. Υγείας, κ. Γρηγοράκο


·         Υφ. Εργασίας Κοιν. Πρόνοιας κ. Κεγκέρογλου


·         Βουλευτή Χίου, κ. Τριαντάφυλλο


·         Βουλευτή Χίου, κ. Σταυρινούδη


·         Διοικητή Νοσοκομείου Χίου, κ. Επιτροπάκη


·         Ε.Σ.Α.μεΑ.

ΚΟΙΝ:


·         Πίνακας αποδεκτών

                               ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:


·         Περιφερειακή Ενότητα Χίου


·         Αντιδήμαρχος Πρόνοιας Δήμου Χίου


·         Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Ν. Χίου


·         Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ν. Χίου


·         Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Ν. Χίου


·         Εργαζόμενοι στο ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Χίου


·         Ένωση Γονέων Χίου


·         Γονείς παιδιών με αναπηρία, που εξυπηρετούνται στο ΚΕΦΙΑΠ Χίου


·         Παγχιακός Σύλλογος Α.μεΑ.


·         Σύλλογος Γυναικών Χίου


·         Μ.Μ.Ε. Χίου