Αρχική Νέα Τοπικά Δημοτικό Συμβούλιο, 22/10- εκτάκτως το πρωί

Δημοτικό Συμβούλιο, 22/10- εκτάκτως το πρωί

18

Πρωϊνή θα είναι η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 22/10 και συγκεκριμένα στις 9.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Χίου «Ανδρέας Λοΐζος».


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 22/10/2014.

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 43801 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Άρθρο 67, Ν.3852/10)

Αρ. θέματος

Θέμα

Εισηγητής

 1

Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων.

κ. Δήμαρχος, κ. Σκούφαλος

 2

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, (Σ.Τ.Ο.).

Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

 3

Ορισμός εκπροσώπων του Δ. Χίου στην ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ Α.Ε.

κ. Δήμαρχος.

 4

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής της προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού για 7 press containers 12κ.μ. και 3 press containers 24 κ.μ.

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 5

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού για τη συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων στους δήμους Ψαρών και Οινουσσών για 6 press containers 24κ.μ. και 6 χοάνες φόρτωσης.

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 6

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων κληρονομιάς οδού Απλωταριάς και διαμόρφωση οδού Απλωταριάς”.

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 7

Συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής “Αγροτική  Οδοποιία  Δ. Ε. Αμανής”.

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 8

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Ιωνίας”.

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 9

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου δεξαμενών πυρόσβεσης”.

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 10

Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Επισκευαστικές ανάγκες σχολείων”.

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 11

Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Ομηρούπολης”.

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

 12

Γνωμοδότηση για τον ανώτατο αριθμό πλανοδίου και στάσιμου εμπορίου έτους 2015.

Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

 13

Αίτημα κ. Αναστασίας Κριτούλη για μείωση μισθώματος ακινήτου στη Δ.Ε. Καρδαμύλων Τ.Κ. Πιτυούς.

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

 14

Αίτημα κ. Μάρκου Φαφαλιού για παράταση μείωσης μισθώματος ακινήτου επί της οδού Απλωταριάς 64 της Δ.Κ. Χίου.

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

 15

Αίτημα κ. Γουίδαμ Πάτρικ για παράταση μίσθωσης και μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στη θέση “Λύκος” της Τ.Κ. Βολισσού.

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

 16

Αίτημα κ. Ευφροσύνης Κατσίπη για παράταση της μίσθωσης δημοτικού καφενείου-οβελιστηρίου στην Τ.Κ. Βέσσας.

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

 17

Καταγγελία μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου-αναψυκτηρίου, σκοπευτηρίου στην Τ.Κ. Βασιλεώνοικου, (Χαβιάρας Ιωάννης).

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

 18

Τακτοποίηση οφειλών-Επαναβεβαιώσεις.

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

 19

Διαγραφή οφειλών.

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

 20

Έγκριση προμηθειών, υπηρεσιών κ.λ.π.

Υπηρεσίες του Δ. Χίου.

 21

Τροποποίηση αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

κ. Δήμαρχος.

 22

Έγκριση αποφάσεων Ν.Π. του Δήμου.

Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.

 23

Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για το Δ. Χίου χρήσεων 2013 και 2014.

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

 24

Χορήγηση άδειας σε δημοτικό σύμβουλο για δίμηνη απουσία του από τις υποχρεώσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

κ. Δήμαρχος

 25

Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων.

Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

 26

Ονοματοθεσία οδών.

Επιτροπή Αποκ/νης Διοίκησης του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006.

 27

Μετακινήσεις.

κ. Δήμαρχος.

28

Τροποποίηση προϋπολογισμού.

Οικονομική Επιτροπή