Αρχική Νέα Τοπικά Σύλλογος Θιγομένων Ιδιοκτητών από Σχέδιο Πόλεως Χίου- υπόμνημα στο Δήμαρχο (VIDEO...

Σύλλογος Θιγομένων Ιδιοκτητών από Σχέδιο Πόλεως Χίου- υπόμνημα στο Δήμαρχο (VIDEO δήλωση Γ. Χαλκιά)

14

 

Κείμενο με υπογραφές συμπολιτών μας κατέθεσε η Πρωτοβουλία Πολιτών Συλλόγου Θιγομένων Ιδιοκτητών από Σχέδιο Πόλης Χίου 1989.
Παράλληλα το υπόμνημα που κατατέθηκε στο δήμο κ στην πολεοδομία, με νομική επιχειρηματολογία, η οποία και έχει προωθηθεί στους βουλευτές Χίου, κ.κ. Τριαντάφυλλο, Σταυρινούδη, όπως και στον κ. Μηταράκη, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
Για τις κινήσεις της Επιτροπής μιλά στο VIDEO ο πρόεδρος Γιώργος Χαλκιάς.
Στο επόμενο διάστημα η επιτροπή θα επιδιώξει προσωπική επαφή για ενημέρωση επί των προτάσεών της, που μας αφορά όλους, αλλά και να έρθει το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο..
Επαφή έχει ξεκινήσει και με την Εκκλησία,  προκειμένου να προχωρήσει η απογραφή-καταγραφή και αξιοποίηση κληροδοτημάτων, ιδρυμάτων κ εκκλησιαστικών ακινήτων, τα οποία όπως επισημαίνεται μόνον έτσι θα απαλλαχθούν από δυσβάσταχτες εισφορές.
 


ΑΠΟ 

Πρωτοβουλία πολιτών

Συλλόγου Θιγομένων Ιδιοκτητών από

Σχέδιο Πόλεως Χίου 1989                                                                                                                                                             ΠΡΟΣ

Το Δήμαρχο Χίου

Και το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΑΙΣΗ


Για την επιτυχή έκβαση και πρόληψη αστοχιών του χωροταξικού σχεδιασμού πόλεως Χίου θα θέλαμε να θέσουμε υπόψιν σας τα κάτωθι:


1) Στην Α φάση μελέτης ΓΠΣ Χίου σελ 211 αναφέρεται πίνακας υπάρχουσας χωρητικότητας και κοινωνικής και τεχνικής υποδομής με την υποσημείωση να ληφθεί υπόψιν εφόσον εφαρμοστούν εισφορές. Δεδομένου του ότι η καταγραφή της υπάρχουσας υποδομής είναι ελλιπέστατη, και  στο χωροταξικό νομοσχέδιο ν. 4269/2014, άρθρα 7 κ αρ.10  δεν φαίνεται δυνατότητα για  νέα λεπτομερή καταγραφή  στην πολεοδομική μελέτη, θα υπάρξει νέα καταγραφή για αναγνώριση της έκπτωσης των πραγματικών ήδη υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων?( αρ. 15, ν. 2508/1997).


2)Τα ακίνητα της εκκλησίας και των κληροδοτημάτων δεν έχουν απογραφεί. Να γίνει καταγραφή τους εφόσον θεωρούνται ως κοινόχρηστα και κοινωφελή και απαλλάσσονται εισφορών για αυτό το λόγο. Να προκριθούν σε χωροθέτηση κοινοχρήστων κοινωφελών χώρων συναφών με το σκοπό λειτουργίας τους, . ( ν. 3986/2011, πολεοδομική ωρίμανση κ αξιοποίηση ακινήτων ΟΤΑ κ κληροδοτημάτων),  αλλά και η αναγνώρισή τους για την έκπτωση από την υποχρέωση εισφοράς των κατοίκων. Σε περίπτωση νομικού κωλύματος να υπάρξει διαπραγμάτευση για την έκδοση παραχωρητηρίου δικαιωμάτων χρήσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : και η εκκλησία χρειάζεται τέτοια απογραφή, προκειμένου να προγραμματίσει επιδιώξει ένταξη φιλανθρωπικού έργου/ δομών σε ΕΣΠΑ., πχ, οίκος τυφλών/ή ο  οίκος αγάπης,κλπ. Απαλλάσσονται  πλήρως από εισφορές αν έχουν χαρακτηρισθεί κοινωφελή, ακόμα κ ιδιωτική περιουσία, ή ΝΠΔΔ, κ δεν υπόκεινται σε ρυμοτόμηση!! ( εγκυκλ. 30. Σελ. 7, παρ.  9)


3)Κατά ακολουθία των ανωτέρω, να εξεταστούν κοινόχρηστοι ή κοινωφελής χώροι, δημόσια ή δημοτικά ακίνητα ή κληροδοτήματα  στα όρια του σχεδίου κ να ενταχθούν, για βέλτιστη εκμετάλλευση τους, κ αξιοποίηση πολιτιστικών ή άλλων σκοπών   πχ, Λεπροκομείο Χίου, είναι εκτός  ορίων, αλλά κ εκτός επεκτάσεων.


4) Η καταγραφή ακινήτων κτηματικής εταιρείας δημοσίου, και πιθανή ανταλλαγή των ενδοαστικών  ακινήτων με εξωαστικά ακίνητα ιδιοκτησίας δήμου, προς αποφυγή εκποίησης τους από ΤΑΙΠΕΔ- απώλειά τους από κοινή χρήση. Πιθανή όμοια διαπραγμάτευση με νοσοκομείο και άλλα ΝΠΔΔ , κληροδοτήματα προς εξασφάλιση κοινοχρήστων/κοινωφελών  χώρων. (ν. 3986/2011, πολεοδομική ωρίμανση κ αξιοποίηση ακινήτων ΟΤΑ κ κληροδοτημάτων).


5)Δεδομένου ότι οι εισφορές θα επιβληθούν με χρέωση επί των αντικειμενικών αξιών ακινήτων, να ζητηθεί αναθεώρηση αντικειμενικών αξιών , αλλά κ ένταξη περιοχών στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, ( η χρέωση γίνεται με πολλαπλασιασμό με ΣΑΟ, συντελεστή δόμησης ακινήτων, εκτός από περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος όπου υποχρεωτικά ως ΣΑΟ αναγνωρίζεται 0,8, αντί των πραγματικών. Επειδή οι πραγματικοί ΣΔ είναι γύρω στο 0,4 στις περιοχές εκτός κέντρου, η ένταξή τους θα μείωνε στο μισό πιθανές μελλοντικές χρεώσεις.


6)Να ζητηθεί η συμβολή κατοίκων, δικηγόρων και συμβολαιογράφων στην καταγραφή ακινήτων δήμου κ δημοσίου, εφόσον γνωρίζουν καλύτερα την κάθε περιοχή οι πρώτοι, κ έχουν συναντήσει λάθη του κτηματολογίου στη σύνταξη συμβολαίων οι δεύτεροι.


7) Να υπολογιστούν οι εκτάσεις του πανεπιστημίου για χωροθέτηση κοινοχρήστων χώρων, ιδίως χώρων στάθμευσης, εφόσον θα εξυπηρετούν κ τους χώρους του πανεπιστημίου, αλλά κ επιπροσθέτως οι χώροι του πανεπιστημίου έχουν προκύψει από δωρεές της τοπικής κοινωνίας!!


 8) Να οριοθετηθούν-δεσμευθούν οι αιγιαλοί και τα υδατορέματα ως κοινόχρηστοι και να συνυπολογιστούν στους ήδη υπάρχοντες κοινοχρήστους χώρους (Αραβαντινός Αθ., 2007,  Πολεοδομικός Σχεδιασμός, εκδ. Συμμετρία, σελ.  153, παρ. 10) , αλλά και να οριοθετηθούν τα υδατορέματα, σύμφωνα με Ν. 426/2014, αρ. 7, παρ. 6γ.


9) Να εντοπιστούν στο χάρτη οι εργατικές κατοικίες ,υπόκεινται σε διαφορετικό καθεστώς κ εφόσον είχαν τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο αφαιρούνται από το σύνολο της ΠΕ οικισμού προ ’23. Ν. 1337/1983, άρθρο 37, αλλά και εγκύκλιος 30, 5-3-2004, σελ. 10, περ. Δ, εγκύκλιος. 31, σελ. 5, παρ. 8 α).


10) Να εξεταστεί η περίπτωση ένταξης περιοχών με το διάταγμα του ’23. Τι συνέπειες θα έχει για τους ιδιοκτήτες? Είναι επωφελέστερο για τους ιδιοκτήτες ή για το δήμο?


11) Να επανεξεταστεί/αναθεωρηθεί η πρόταση των μελετητών για γενική μείωση συντελεστών δόμησης ( Β1 φάση, ΓΠΣ Χίου, σελ. 72). Η αποδοχή της θα δημιουργούσε πιθανά προβλήματα, ιδίως σε περιπτώσεις ακινήτων χωρισμένων με κάθετες.    


12) Τέλος ελπίζουμε να υπάρξει δυνατότητα πολιτικής διαπραγμάτευσης-διαβούλευσης πριν την ανάρτηση-ενστάσεις του ΓΠΣ Χίου, λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών που απαιτούν οι προηγούμενες διαδικασίες, κ της σύντομης 1 ανάρτησης (άρθρο 11, παρ. 13,14 Ν. 4269/2014 ) ψηφιακής ανάρτησης  που προβλέπει το νέο χωροταξικό νομοσχέδιο (ν. 4269/2014, αρ. 7, παρ. 6β.)

Με εκτίμηση

Για το Σύλλογο Θιγομένων από Σχέδιο Πόλης Χίου

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΑΙΤΗΜΑΤΑ προς το δημοτικό συμβούλιο Χίου:

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, ιδιοκτήτες ακινήτων της δημοτικής ενότητας Χίου, δήμου Χίου ζητούμε από το δήμο Χίου κ τους Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Χίου τα παρακάτω:


1)     Υπεύθυνη ενημέρωση για το Γενικό πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Χίου, με όλες τις παραμέτρους του ( πχ. Προθεσμίες ολοκλήρωσης διαδικασιών, δικαιώματα και υποχρεώσεις ιδιοκτητών κάθε περιοχής, ζώνες χρήσης κ τι σημαίνουν, εισφορές, συντελεστές δόμησης, κατατμήσεις, προστασία περιβάλλοντος, αναπτυξιακές προοπτικές, κ.α.)


2)     Να καταγραφεί στις μελέτες η υπάρχουσα ακίνητη περιουσία του Δήμου, δημοσίου, και ΝΠΔΔ, ανά περιοχή η οποία εκπίπτει από τις εισφορές των κατοίκων κ να αξιοποιηθεί έναντι ιδιωτικών οικοπέδων.


3)     Να υποστηρίξει ο δήμος την παρέμβασή μας στη διαβούλευση του νομοσχεδίου εισφορών γης χρήματος.


4)     Να δημιουργηθεί στο δήμο υπεύθυνο τμήμα χωροταξίας, με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό για το χειρισμό του θέματος.


5)     Την υπεύθυνη ενημέρωση και διαβούλευση με τους ιδιοκτήτες ακινήτων ανά πολεοδομική ενότητα, (παρ. 2, άρ.3, ν.1337/1983, παρ. Γ, αρ.5, ν.3827/2010).


6)     Την δέσμευση των δημοτικών αρχόντων ότι θα προσπαθήσουν να διαχειριστούν το θέμα χωρίς να επιβαρύνουν του ήδη βεβαρυμμένους ιδιοκτήτες από την εξοντωτική φορολογία.


7)     Την συμμετοχή εκπροσώπων μας στις ομάδες διαβούλευσης της μελέτης με τους φορείς.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 

 

 

 


 

 

ΑΠΟ 

Πρωτοβουλία πολιτών

Συλλόγου Θιγομένων Ιδιοκτητών από

Σχέδιο Πόλεως Χίου 1989                                                                                                                                             ΠΡΟΣ

Το Δήμαρχο Χίου

Και το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου


Αγαπητοί κύριοι, 


Τα σημαντικότερα τα άρθρα κ παράγραφοι που τεκμηριώνουν τις προτάσεις μας είναι :


1) το άρθρο 15, του ν. 2508/1997, όπου αναφέρει οι περιοχές προ του 1923 εντάσσονται με αναγνώριση κ αφαίρεση των ήδη υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων και στον  Ν. 1337/1983, άρθρο 13, παρ.3.  Οι πίνακές τους βρίσκονται στις Α φάση του ΓΠΣ, σελ 137, ο συγκεντρωτικός πίνακας αναγνώρισης υπάρχουσας κατάστασης, σελ 211 κ 213 ( νομίζω οι πίνακες με τις υπάρχουσες κοινόχρηστες κ κοινωφελής υποδομές, ενώ νέα στοιχεία για προτεινόμενες υποδομές υπάρχουν στις σελ. 61-67 της Β1 φάσης.


·      Η μη απογραφή υπαρχόντων χώρων στην πολεοδομική μελέτη φαίνεται στο ν. 1337/1983, άρθρο 6, παρ 2 κ 4., κ Ν. 4269/2014, .άρθρο 10, παρ. 1, κ 2.


2) η απαλλαγή ΟΤΑ κ ΝΠΔΔ για άλλες εισφορές υπό προϋποθέσεις είναι στην ίδια εγκύκλιο 30, ΥΠΕΧΩΔΕ, σελ. 9-10, περ. Γ,ι στην εγκύκλιο 31, ΥΠΕΧΩΔΕ, 5-3-2004, σελ. 5 απαλλάσσονται εισφορών χρήματος υπό προϋποθέσεις, όπως κ ν. 1337/1983, άρθρο 8, παρ. 9-10.


<< Ως αναγκαστική απαλλοτρίωση θεωρείται ο χαρακτηρισμός του ακινήτου ως κοινοχρήστου κ όχι ως κοινωφελούς, κ θα πρέπει να έχει θεσμοθετηθεί με την έγκριση του σχεδίου κ ΟΧΙ με μεταγενέστερες τροποποιήσεις του>> εγκύκλιος 30, σελ 7, παρ. 9.


Ομοίως : η απαλλαγή εισφορών ιδιοκτησιών ΟΤΑ, δήμου, ΝΠΔΔ, κ ΝΠΙΔ προϋποθέτει τον προορισμό τους ως κοινωφελή σε σκοπό συναφή με την αρμοδιότητά τους, ακόμα κ με ανταλλαγή ακινήτων. Εγκύκλιος 30, σελ. 9-10, περίπτωση Γ.


3) Η πολεοδομική ωρίμανση κ αξιοποίηση ακινήτων ΟΤΑ, δημοσίου κ κληροδοτημάτων  ο ν. 3986/2011, άρθρα 11 κ 12, στον ίδιο νόμο άρθρο 14, η παραχώρηση αιγιαλού, πάλι ν. 3986/2011 κεφ. Γ , άρθρα 18, 19, 20 η εκχώρηση δικαιωμάτων επιφανείας,


<< από καθαρά πολεοδομική άποψη, και ειδικότερα στα πλαίσια του σχεδίου χρήσης εδάφους ενός οικισμού, πρέπει να δοθεί έμφαση , εάν κ κατά πόσο στους χώρους αυτούς εκτυλίσσονται ή μπορούν να εκτυλίσσονται κ άλλες σύγχρονες πολεοδομικές λειτουργίες…>> Αραβαντινός Αθ, 2007, σελ. 154.


4)  τα ακίνητα ιδιοκτησίας δήμου, δημοσίου κ ΝΠΔΔ, υπόκεινται σε υποχρέωση εισφορών εκτός αν έχουν αναγνωρισθεί ως κοινωφελή από το αρχικό ΓΠΣ, εγκύκλιος 30 ΥΠΕΧΩΔΕ,  εισφορών,  5-3-2004, σελ 9, κεφ. Γ, κ σελ.7, περ. 9, παρ. 2 . Ο χαρακτηρισμός τους ως κοινωφελή τα απαλλάσσει από εισφορές,  αλλά δεν υπόκεινται κ σε ρυμοτόμηση για τον κοινωφελή χώρο που έχει προβλεφθεί. Επίσης απαλλάσσονται από εισφορά ακόμα κ αν έχουν προέλθει από ανταλλαγή ακινήτων, εγκυκλ. . 30, σελ. 10,


5) Ο πολλαπλασιασμός της τιμής οικοπέδου με ΣΑΟ είναι στις προτάσεις του νέου νομοσχεδίου εισφορών, σελ. 5, παρ. 2.αλλά κ σε οδηγίες από φορολογικό οδηγό αντικειμενικών αξιών. Η εξαγορά της μη αξιοποιήσιμης εισφοράς σε γη στο ν. 1337/1983, άρθρο 8, παρ. 7.  Ο υπολογισμός της αξίας της μη εισφερόμενης γης σύμφωνα με ν. 1337/1983, άρθρο 9, παρ 3, αλλά κ εγκύκλιος 30, σελ . 9 , περ. Β, , κ ν. 3212/2003, άρθρο 11, παρ. 3, σύμφωνα κ με τις διατάξεις του Ν. 2882/2001.


6) η συμμετοχή του κοινού συνιστάται στο ν. 1337/1983, άρθρο 3, παρ. 2., αλλά κ στη Σύμβαση του Τοπίου της Φλωρεντίας, όπως κυρώθηκε, ν. 3827/2010, άρθρο 6, παρ. Α, Β, Γ. 


8)  Η ανάγκη οριοθέτησης των  υδατορεμάτων αναφέρεται  στο  Ν. 426/2014, αρ. 7, παρ. 6γ., αλλά και ο ίδιος ο μελετητής της γεωλογικής μελέτης Α φάσης ΓΠΣ Χίου, σελ. 84, αναφέρει την ανάγκη εκπόνησης υδραυλικών μελετών για οριοθέτηση κ διευθέτηση των προς πολεοδόμηση περιοχών σύμφωνα με Ν. 3010/2002.


9)  Οι εργατικές κατοικίες ,  εφόσον είχαν τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο αφαιρούνται από το σύνολο της ΠΕ οικισμού προ ’23. Ν. 1337/1983, άρθρο 37, αλλά και εγκύκλιος 30, 5-3-2004, σελ. 10, περ. Δ, εγκύκλιος. 31, σελ. 5, παρ. 8 α). και έχουν διαφορετικό υπολογισμό ως προς τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών τους.


10) Η εφαρμογή διατάγματος ‘23 μετά την έγκριση ΓΠΣ στο νόμο 1337/1983, άρθρο 5, παρ. 3 κ 4, αλλά κ στην εγκύκλιο 30/ 5-3-2004, ΥΠΕΧΩΔΕ περίπτωση 4β.


11) Τα ανώτερα επιτρεπτά όρια ΣΔ αναφέρονται στο ν 4269/2014, άρθρο 9. Οι ΣΔ των κατ’εξαίρεση αρτιότητας οικοπέδων, αναφέρονται Ν. 2508/1997, άρθρο 27, οι εισφορές επί οικοπέδων εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίας στο Ν. 2508/1997, άρθρο 15, παρ. 5, ο υπολογισμός σε ΣΔ σε οικόπεδα με κάθετες Ν. 4067/2012, αρ. 11, παρ.3, η οικοδόμηση σε ήδη χτισμένα οικόπεδα διηρημένα  με κάθετες, Ν. 4067/2012, άρθρο 12, παρ. 2.


12) Η αναθεώρηση κ τροποποίηση πρώην ΓΠΣ, νυν ΤΧΣ, αναφέρεται στον  4269/2014, άρθρο 7, παρ. 6. Η υποχρέωση συμμόρφωσης με την νέα νομοθεσία περιλαμβάνεται στο ν. 4269/2014, άρθρο 32, παρ 2β.


Ο στόχος της προσπάθειας είναι να βρούμε τρόπους ελάφρυνσης  ιδιωτών κ φορέων, αποτροπής λαθών, δυσεπίλυτων στην εφαρμογή του σχεδίου, και χρηστής εφαρμογής της νομοθεσίας για κοινό όφελος.


 


Για το Σύλλογο θιγομένων ιδιοκτητών


Από σχέδιο πόλης Χίου  1989