Αρχική Νέα Τοπικά Νομικό Πρόσωπο Δήμου Χίου- συνεδριάζει 31/10, ημερήσια διάταξη

Νομικό Πρόσωπο Δήμου Χίου- συνεδριάζει 31/10, ημερήσια διάταξη

23

Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου στην αίθουσα του Δημαρχιακού Καταστήματος «Ανδρέας Λοΐζος» στις 31 Οκτωβρίου 2014, Παρασκευή και ώρα 14:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα συνημμένα θέματα   της   ημερήσιας  διάταξης.
1. 
Συγκρότηση επιτροπών – Ομάδες εργασίας στις υπηρεσίες του Ν.Π.
2. 
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την πρόσληψη μαγείρων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Ν.Π.
3. 
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια χημικών για τις ανάγκες του Ιωνικού Κολυμβητηρίου
4. 
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για απεντομώσεις και μυοκτονία στις εγκαταστάσεις του Ν.Π. για το έτος 2015.  
5. 
Αποδοχή εθελοντικής εργασίας στους Παιδικούς κα Βρεφικούς  Σταθμούς του Ν.Π.
6. Επαναυποβολή αιτήματος για μείωση μισθώματος του διαμερίσματος του  Ν.Π. 1ουορόφου επί της οδού Βαλαωρίτου 9β          στην Αθήνα.
7. Υποβολή αιτήματος για μίσθωση ακινήτου του Ν.Π. επί της οδού Βαλαωρίτου 9β στην Αθήνα ( 5ου ορόφου) .
8. Κατάθεση προσφοράς από την εταιρεία ΚΑΝΑΡΗΣ ΤΟΥΡΣ  για δωρεάν μετακίνηση μελών του ΚΑΠΗ Δ. Χίου ( 3 ή 4                    τουριστικά λεωφορεία) στα Μεστά στις 7 Νοεμβρίου 2014.
9. Έγκριση σίτισης απόρων του ΚΑΠΗ Δ. Χίου από την Ιερά Μητρόπολη Χίου.
10. Ψήφιση πίστωσης για έκδοση καρτών για τα μέλη του ΚΑΠΗ Δ. Χίου
11. 
Λήψη απόφασης για μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγαστούν υπηρεσίες του Ν.Π.
12. 
Καθορισμός όρων δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγαστούν υπηρεσίες του Ν.Π.
13. 
Ορισμός μελών Επιτροπής Εκτίμησης  ακινήτου στο οποίο θα στεγαστούν υπηρεσίες του Ν.Π.
14. 
Ψήφιση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης
15. 
Ψήφιση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης. 

Αποδέκτες Πίνακα Διανομής:

1.

Σμυρνιούδης Ηλίας

2

Καλκούνη Ευαγγελία

3

Ποταμούση Παρασκευή

4

Καραμανής Γεώργιος

5

Κλεισσάς Ηλίας

6

Μυριαγκός Βασίλειος

7

Νικολαίδης Κων/νος

8

Λαμπρινούδης Νικόλαος

9

Παπαχριστοπούλου Δέσποινα

10

Μπογή Ιωάννα