Αρχική Νέα Τοπικά Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού 1-7 Νοεμβρίου, Κυριακή πρωί έξω από το Δημαρχείο

Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού 1-7 Νοεμβρίου, Κυριακή πρωί έξω από το Δημαρχείο

31

Aπό το 1996 στη χώρα μας έχει καθιερωθεί η πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου (1-7) ως Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού. Το θέμα της φετινής Εβδομάδας είναι: ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ: Νίκη Για Τη Ζωή!
Και η Χίος συμμετέχει στην καμπάνια που γίνεται την Κυριακή στις 11.00 το πρωί έξω από το Δημαρχείο Χίου, όπου οι μητέρες θα είναι εκεί με τα μωρά τους και όσα πεινούν, εννοείται θα φάνε!

Οι γενικότεροι στόχοι της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού είναι:
1. Η αναγνώριση των κινδύνων που ενέχει, αλλά και των ευκαιριών που παρέχει η παγκοσμιοποίηση για τις πρακτικές του μητρικού θηλασμού.
2. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η παγκόσμια επικοινωνία για την ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας αλλά και του κοινού όσον αφορά στα πλεονεκτήματα του μητρικού θηλασμού και στα μειονεκτήματα της τεχνητής διατροφής.
3. Η προαγωγή του μητρικού θηλασμού και η πραγματοποίηση δράσεων στα πλαίσια της Παγκόσμιας Στρατηγικής για τη διατροφή του νεογνού και του νηπίου.
4. Η πιστή εφαρμογή του Διεθνούς Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων του Μητρικού Γάλακτος και υλοποίηση των σχετικών Αποφάσεων της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας.
5. Η δράση για τη δημιουργία συμμαχιών με άλλα πολιτικά και κοινωνικά κινήματα που αγωνίζονται για παγκόσμια δικαιοσύνη, ειρήνη και υγεία για όλους.
6. Η ολοκληρωμένη ενημέρωση και η ενδυνάμωση όλων των μελών της οργανωμένης κοινωνίας προκειμένου να αναλάβουν δράση στην κοινότητα για την προστασία, προαγωγή και υποστήριξη του Μητρικού Θηλασμού.
Αναφορικά με το στόχο της φετινής Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού με θέμα: «ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ: Νίκη Για Τη Ζωή!», επισυνάπτεται Παράρτημα με το μήνυμά της από την ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Συμμαχίας για την Προώθηση του Μητρικού Θηλασμού (World Alliance for Breastfeeding Action-WABA).
Στο πλαίσια της φετινής Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού παρακαλούνται:
 οι δημόσιες και ιδιωτικές Μαιευτικές, Γυναικολογικές Κλινικές και Τμήματα να οργανώσουν ενημερωτικές εκδηλώσεις αφιερωμένες στο μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού για το κοινό και τους επαγγελματίες υγείας
 οι φορείς υγείας, εκπαίδευσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μεμονωμένα ή σε συνεργασία μεταξύ τους να οργανώσουν επισκέψεις στις Μαιευτικές κλινικές Κρατικές – Ιδιωτικές (όπου υπάρχουν) για να ενημερώσουν τις μητέρες που θηλάζουν, να αναπτύξουν ενέργειες και δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης των επαγγελματιών υγείας, της κοινής γνώμης και ειδικών ομάδων πληθυσμού (π.χ. μαθητών) με την οργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, ομιλιών, παρουσιάσεων στα τοπικά ΜΜΕ καθώς και την οργάνωση πρωτότυπων παρεμβάσεων κλπ .
Οι εν λόγω ενέργειες προτείνεται να οργανωθούν με τη συνεργασία των Κέντρων Οικογενειακού Προγραμματισμού καθώς και των Σταθμών Προστασίας Μάνας Παιδιού και Εφήβου
2
που λειτουργούν στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ και στις Δημόσιες Δομές παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ) (Μονάδες Υγείας, Κέντρα Υγείας) και των
α)Υπευθύνων εκπαίδευσης Νομών του προγράμματος «Σχολές Γονέων» του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΔΒΜ), του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Πληροφορίες τηλ.213131314520-27)
β) των Συμβουλευτικών Κέντρων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών (πληροφορίες www.isotita .gr, www.womensos.gr, τηλ.2131511113, υπεύθυνη κα. Κατσιβαρδάκου Δώρα)
Σκοπός των εκδηλώσεων είναι και η ανάπτυξη διαλόγου και συζητήσεων που σχετίζονται με την προαγωγή του μητρικού θηλασμού και την διαχείριση των τυχόν θεμάτων που εγείρονται σε κοινωνικό, οικονομικό, ηθικό, νομικό ,πολιτιστικό κλπ επίπεδο.
 οι δημόσιες και ιδιωτικές Μαιευτικές, Γυναικολογικές Κλινικές και οι φορείς υγείας, εκπαίδευσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης να ενημερώσουν τις οικογένειες, τους επαγγελματίες υγείας, το κοινό σχετικά με τη λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής 10525 και των ιστοτόπων του συγχρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ έργου «ΑΛΚΥΟΝΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ», και οι οποίοι παρέχουν έγκυρη πληροφόρηση στα θέματα μητρικού θηλασμού. Συγκεκριμένα, :
 η πανελλαδική τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης του θηλασμού 10525 στελεχώνεται από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό, μαίες και παιδιάτρους, και παρέχει ενημέρωση και συμβουλευτική σε θέματα θηλασμού. Η γραμμή λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 – 17:00 και Σάββατο 10:00 – 14:00.Οι κλήσεις είναι εμπιστευτικές, με αστική χρέωση.
 ο ιστότοπος του έργου «ΑΛΚΥΟΝΗ» βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epilegothilasmo.gr και το κανάλι του έργου στο Youtube στο https://www.youtube.com/channel/UC349RTxcEmtCTrls54W2quw
Οι φορείς που θα οργανώσουν ανάλογες εκδηλώσεις παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικώς τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας (Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής ddy@yyka.gov.gr και Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας pfy@yyka.gov.gr)
Συν: τέσσερα (4) φύλλα
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ