Αρχική Νέα Τοπικά Στήριξη στο Κέντρο Πρόληψης από το Σωματείο εργαζομένων ΟΤΑ ν. Χίου

Στήριξη στο Κέντρο Πρόληψης από το Σωματείο εργαζομένων ΟΤΑ ν. Χίου

12

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Σύλλογος εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Χίου εκφράζει την συμπαράστασή του στον αγώνα των εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης που τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα τα οποία δυσκολεύουν τις συνθήκες υλοποίησης του έργου τους.

Συγκεκριμένα, παρά την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης 2014-2020 μεταξύ ΟΚΑΝΑ και Υπουργείων Εσωτερικών και Υγείας η υποχρηματοδότηση των ΚΠ παραμένει, σε συνδυασμό με την εσκεμμένη διατήρηση ενός αναχρονιστικού θεσμικού πλαισίου λειτουργίας τους. Επιπλέον η ηγεσία του ΟΚΑΝΑ απειλεί τους εργαζομένους  ότι δεν θα ανανεωθούν οι διμερείς συμβάσεις με τα Κέντρα Πρόληψης και δεν θα πληρωθούν μισθοί και λοιπές δαπάνες, αν δεν αποδεχτούν αναδρομικές περικοπές στους μισθούς τους,  από 01/01/2013.

Αποτέλεσμα αυτής της απαξιωτικής πολιτικής για τα ΚΠ είναι να κινδυνεύουν με λουκέτο δομές που επιτελούν αυξημένης σημασίας έργο μέσα σε συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. 

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν σήμερα απλήρωτοι εργαζόμενοι, ενώ απλήρωτες είναι και υποχρεώσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία, καθώς και οι υποχρεώσεις για λειτουργικά και άλλα έξοδα στοιχειώδους λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης. Ήδη έχουν αρχίσει να στέλνονται έγγραφα από το ΙΚΑ, που απειλούν τους εκπροσώπους Δ.Σ. των Κέντρων Πρόληψης με πλειστηριασμούς και κατασχέσεις των περιουσιών τους. Παρόμοια κατάσταση αντιμετωπίζει και το ΚΠ Χίου το οποίο διεκδικεί :

  1. Επίλυση του θεσμικού πλαισίου, στην κατεύθυνση δημιουργίας ενιαίου φορέα δημοσίου δικαίου που θα περιλαμβάνει Πρόληψη, Θεραπεία, Επανένταξη. Σε αυτόν θα εντάσσονται όλοι οι  εργαζόμενοι δομών Πρόληψης, Θεραπείας κι Επανένταξης, χωρίς μισθολογικές μειώσεις.

2    Καμία αναδρομική παρακράτηση μισθών και αντιθέτως, επιστροφή παρακρατηθέντων ποσών σε όσους εργαζόμενους έχουν γίνει κρατήσεις

3.   Άμεση υπογραφή Πενταετούς Σύμβασης με όλα τα Κέντρα Πρόληψης

  1. Άμεση χρηματοδότηση των Κέντρων Πρόληψης, που σήμερα  αδυνατούν να καλύψουν ακόμα και  λειτουργικά έξοδα και μισθούς εργαζομένων, εκ μέρους των Υπουργείων Εσωτερικών, Υγείας κι άμεση καταβολή των εισφορών του 2014 από το Δήμο και την Περιφερειακή Ενότητα Χίου.

 

 

   Η Πρόεδρος                                                             Ο Γραμματέας

 

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΙΟΥΒΕΤΣΗ                                       ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ