Αρχική Νέα Τοπικά Χιακή Συμπολιτεία: πρόταση Διαχείρισης Απορριμμάτων

Χιακή Συμπολιτεία: πρόταση Διαχείρισης Απορριμμάτων

7

 

 Ως Χιακή Συμπολιτεία θεωρούμε την διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο μας, ζήτημα υψηλής προτεραιότητας με σημαντικές επιπτώσεις στη σχέση μας με το περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής όλων των δημοτών”, τονίζει σε ανακοίνωσή της η παράταξη με επικεφαλή την Ερμιόνη Φρεζούλη καταθέτοντας πρόταση για συνεργασία του Δήμου με μη κερδοσκοπική εταιρεία που έχει γνώση γα τη διαχείριση απορριμμάτων σε νησιά.

 “Για το σκοπό αυτό οι επιλογές που θα γίνουν στη διαχείριση θα έχουν καθοριστική σημασία. Κατά την άποψή μας οι επιλογές αυτές θα πρέπει:

  • Να μειώνουν τον όγκο των απορριμμάτων
  • Να καλλιεργούν οικολογική συνείδηση μέσα από ένα ευρύ πρόγραμμα ανακύκλωσης όλων των μορφών.
  • Να λειτουργούν προς όφελος του Δήμου και των Δημοτών και όχι για το κέρδος κάποιων ιδιωτών.

Κατά συνέπεια, οι επιλογές στη διαχείριση των απορριμμάτων πρέπει να γίνουν μετά από προσεκτική διερεύνηση, πλήρη ενημέρωση και σε βάθος συζήτηση.

Ως Χιακή Συμπολιτεία ζητήσαμε από τον αρμόδιο φορέα ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε. να καλέσει στη Χίο εκπρόσωπο της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης «Πρώτα η Συνεννόηση για τα Απορρίμματα» (ΠΡΩ.ΣΥΝ.ΑΤ).

 Η συγκεκριμένη οργάνωση έχοντας διερευνήσει και ασχοληθεί επιστημονικά με προγράμματα διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης στο νησιωτικό χώρο, μπορεί να προσφέρει ουσιαστική ενημέρωση και πολύπλευρη τεχνογνωσία.

Από την άποψη αυτή θεωρούμε ότι αυτή η πρωτοβουλία μας μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα , προς όφελος του Δήμου και των Δημοτών”, καταλήγει η ανακοίνωση που φέρει τον εύγλωττο τίτλο:
. Διαχείριση Απορριμμάτων: Λύσεις προς όφελος του Δήμου και των Δημοτών