Αρχική Νέα Τοπικά Ευκαιρίες Ανάπτυξης των Νησιών του Αιγαίου- Ημερίδα στο Πανεπιστήμιο

Ευκαιρίες Ανάπτυξης των Νησιών του Αιγαίου- Ημερίδα στο Πανεπιστήμιο

19

 
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΜΒΑ, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου αναγνωρίζοντας την ανάγκη μεγαλύτερης και ταχύτερης ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και αξιοποίησης των πόρων από τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο και το Νέο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2014-2020 για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ειδικά, αλλά και για όλη την Ελλάδα γενικότερα, διοργανώνει στα πλαίσια των διακεκριμένων διαλέξεων του (distinguished lecture series) ημερίδα με θέμα:
« ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020» 

με τη συμμετοχή επιστημονικών, οικονομικών και κοινωνικών φορέων.
Το Βόρειο Αιγαίο κατατάσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως μια από τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, με το κατά κεφαλή ΑΕΠ να αποτελεί το 52% του Κοινοτικού μέσου όρου. Η πραγματικότητα των νησιών του Βορείου Αιγαίου αναδεικνύει μια σειρά προβλημάτων που εμποδίζουν την πραγματοποίηση των στόχων της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο οι οικονομικές πολιτικές και τα προγράμματα μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων και τελικά να οδηγήσουν στη βελτίωση της κατάστασης των νησιωτικών περιοχών, 

σε μια περίοδο μεγάλων διακυμάνσεων και έντονης οικονομικής κρίσης.

Στην ημερίδα συμμετέχουν οι κ.κ. 
 Μηταράκης Νότης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
 Φίλιππας Νικόλαος, Καθηγητής Παν/μίου Πειραιά, Πρόεδρος ΚΕΠΕ
 Βουρνούς Μανώλης, Δήμαρχος Χίου
 Κόλλιας Κων/νος, Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
 Σάμιτας Αριστείδης, Αναπλ. Καθηγητής, Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΜΒΑ 

Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 19.00 στο Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Σάμιτας Αριστείδης
Αναπλ. Καθηγητής Χρηματοοικονομικής
Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΜΒΑ