Αρχική Νέα Τοπικά Καταγραφή ζημιών για πλημμύρες-τι δικαιολογητικά χρειάζονται

Καταγραφή ζημιών για πλημμύρες-τι δικαιολογητικά χρειάζονται

26


Συστάθηκε με απόφαση Δημάρχου η επιτροπή καταγραφής ζημιών της θεομηνίας στις 14/11/2014, η οποία έπληξε τις περιοχές Λαγκάδας – Συκιάδας.

Οι κατά τόπους Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες  των ανωτέρω περιοχών θα συγκεντρώσουν τις αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανά περίπτωση, – σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει ήδη σταλεί – και η αρμόδια επιτροπή καταγραφής ζημιών θα κάνει επιτόπιο έλεγχο.

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:


1.     Φωτοτυπία Α.Δ.Τ


2.     Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (όπου θα αναφέρονται οι ζημιές)


3.     Ε1, Ε9 και Εκκαθαριστικό 2014, ή μισθωτήριο συμβόλαιο (σε περίπτωση ενοικίασης)


4.     Βεβαίωση Πυροσβεστικής (από το βιβλίο συμβάντων)


5.     Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης


6.     Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στα τηλέφωνα  22713 50051-56.
Η Επιτροπή καταγραφής ζημιών έγινε με τ
ην αριθ. 762/2014 απόφαση του Δημάρχου Χίου

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ