Αρχική Νέα Τοπικά Επιστολή Στ. Κάρμαντζη για το Τμήμα Τουρισμού

Επιστολή Στ. Κάρμαντζη για το Τμήμα Τουρισμού

7

 
Πληροφορούμαστε ότι υπάρχει σχεδιασμός για ίδρυση Τμήματος Τουρισμού με έδρα άλλο νησί του Αιγαίου. Κάτι τέτοιο, δεν θα ήταν μόνο αναντίστοιχο και ανακόλουθο προς τις αποφάσεις τις οποίες περιέγραψα, αλλά στην ουσία θα σήμαινε απώλεια όλων των πλεονεκτημάτων (επιστημονικών, εκπαιδευτικών, επιχειρηματικών κ.ά)  τα οποία συγκεντρώνει η Χίος”, σημειώνει σε επιστολή του προς τους υπουργούς Παιδείας και Τουρισμού ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Σταμάτης Κάρμαντζης, φέρνοντας στην επικαιρότητα και πάλι το Τμήμα Τουρισμού.
ολόκληρη η επιστολή του έχει ως εξής:

“Αξιότιμε Κε Υπουργέ

Αξιότιμη Κα Υπουργέ

 

Είναι κοινή διαπίστωση όλων  των εμπλεκόμενων με τον τουρισμό, σε επιστημονικό ή επαγγελματικό επίπεδο, ότι η ίδρυση και λειτουργία προπτυχιακού Τμήματος Τουρισμού σε πανεπιστημιακό επίπεδο αποτελεί μια αδήριτη αναγκαιότητα για τον ορθολογικό σχεδιασμό της τουριστικής πολιτικής, την πανεπιστημιακή εκπαίδευση στο συγκεκριμένο χώρο και την τουριστική ανάπτυξη της πατρίδας μας.

            Στη Χίο, στο πλαίσιο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ήδη από την ιδρυτική του πράξη (ΦΕΚ 31/20.03.84 τ.Α), ο Τουρισμός προβλέπεται ως ειδίκευση που παρέχει το πτυχίο του, ενώ από το 1996, λειτουργεί εντός του Τμήματος «Κατεύθυνση Τουρισμού» -η μόνη σε προπτυχιακό τμήμα της χώρας-. Επίσης, από το 1997-98 λειτουργεί το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» (ΔΠΜΣ), το οποίο παρέχει master και διδακτορικό. Με αυτά τα δεδομένα, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως τέταρτο τμήμα στη σχολή Επιστημών της Διοίκησης έχει επιλεγεί η δημιουργία Τμήματος Τουρισμού.

            Πρέπει, επιπρόσθετα, να σημειώσω ότι οι συνθήκες για την ίδρυση Τμήματος Τουρισμού στη Χίο, είναι, από κάθε άποψη ώριμες. Τόσο στον τομέα των υποδομών (κτιριακές υποδομές, γραμματειακή υποστήριξη, βιβλιοθήκη), όσο και στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, υπάρχει αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος επιστημονικός και εκπαιδευτικός «πυρήνας» για τις τουριστικές σπουδές σε όλη τη χώρα. Ταυτόχρονα, η συσσωρευμένη ακαδημαϊκή, επιστημονική και εκπαιδευτική εμπειρία στο χώρο είναι, κατά την άποψή μας, αδιαμφισβήτητη. Τέλος, η σημερινή πραγματικότητα (εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, αποφοίτηση 200 περίπου ατόμων με master στον Τουρισμό, ίδρυση του Εργαστηρίου Τουριστικών Ερευνών και Μελετών, συμμετοχή σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα) αποδεικνύει τη δυναμική που έχουν κατακτήσει με τα χρόνια οι Τουριστικές Σπουδές στη Χίο.

Τα δεδομένα αυτά ήρθε να αναγνωρίσει η Πολιτεία και αποφάσισε την Ίδρυση και Λειτουργία  Τμήματος Οικονομίας και Διοίκησης του Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου με έδρα τη Χίο με σχετικό Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ. 170/2009, δημοσιευμένο στο ΦΕΚ Α΄ 205/2-10-2009). Δυστυχώς η δυσχερής οικονομική συγκυρία δεν επέτρεψε μέχρι σήμερα την λειτουργία του Τμήματος. Ωστόσο η απόφαση της Πολιτείας, εξ όσων γνωρίζω δεν έχει επισήμως μεταβληθεί.

Πληροφορούμαστε εντούτοις, ότι υπάρχει σχεδιασμός για ίδρυση Τμήματος Τουρισμού με έδρα άλλο νησί του Αιγαίου. Κάτι τέτοιο, δεν θα ήταν μόνο αναντίστοιχο και ανακόλουθο προς τις αποφάσεις τις οποίες περιέγραψα, αλλά στην ουσία θα σήμαινε απώλεια όλων των πλεονεκτημάτων (επιστημονικών, εκπαιδευτικών, επιχειρηματικών κ.ά)  τα οποία συγκεντρώνει η Χίος.

Θεωρώ ότι, στην προοπτική ανάκαμψης της πατρίδας μας, στην οποία η τουριστική ανάπτυξη μπορεί να έχει καθοριστικό ρόλο, η ίδρυση και λειτουργία Τμήματος Οικονομίας και Διοίκησης του Τουρισμού με έδρα τη Χίο, μπορεί να είναι ένα από τα σημαντικότερα βήματα.

Παρακαλώ συνεπώς, για το ενδιαφέρον σας ώστε να περιληφθεί η ίδρυση Τμήματος Τουρισμού στη Χίο στον άμεσο σχεδιασμό των Υπουργείων Παιδείας και Τουρισμού.

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

 Σταμάτης Κάρμαντζης

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥ