Αρχική Νέα Τοπικά Συνεδρίαση Δ.Σ. Ομηρείου

Συνεδρίαση Δ.Σ. Ομηρείου

17


Με 6 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου στις 7.00 μ.μ. το Δ.Σ. του ΟΜΗΡΕΙΟΥ Πνευματικού Κέντρου.
Συγκεκριμένα θα εξετάσει:
1. Τροποποίηση οργανισμού Ομηρείου.
2. Προγραμματισμός δραστηριοτήτων.
3. Αιτήσεις πολιτιστικών σωματείων και ιδιωτών.
4. Αποδοχή επιχορήγησης Υπουργείου Αιγαίου στο Δήμο Χίου.
5. Αναθέσεις εργασιών.
6. Διαθέσεις πιστώσεων.