Αρχική Νέα Οικονομία Η λογιστική κατάσταση του Νηρέα

Η λογιστική κατάσταση του Νηρέα

10

Στην αξία κτήσης τους έχει αποτιμήσει τις μετοχές που κατέχει και η Νηρέας, όπως και η Σελόντα. Σύμφωνα με τις σημειώσεις της λογιστικής κατάστασης, «επί των παγίων στοιχείων της μητρικής Νηρεύς ΑΕ και της ενοποιούμενης θυγατρικής της Feedus ΑΕΒΕ έχουν εγγραφεί υποθήκες ποσού 858 χιλ. ευρώ και προσημειώσεις ποσού 5,6 εκατ. ευρώ σε εξασφάλιση μακροπρόθεσμων τραπεζικών δανείων, το υπόλοιπο των οποίων την 30/9/2003 ανέρχονταν στο ποσό των 1,08 εκατ. ευρώ… Στον λογαριασμό Συμμετοχές και Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις περιλαμβάνονται και μετοχές συμμετοχής της μητρικής Νηρεύς ΑΕ σε ανώνυμη εταιρεία εισηγμένη στο ΧΑ τρέχουσας αξίας 1,94 εκατ. ευρώ, οι οποίες έχουν ενεχυριασθεί στην Αlpha Τράπεζα Πίστεως για την εξασφάλιση δανείου ενοποιούμενης θυγατρικής εταιρείας».

Πηγή: Ημερησία

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΕνδιαφέρουσα ξενάγηση στον Κάμπο από δυο αρχαιολόγους
Επόμενο άρθροΧριστουγεννιάτικο παζάρι των ΑΜΕΑ