Αρχική Νέα Τοπικά Λιμενικό Ταμείο: συνεδρίαση ΔΣ 19/4, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Λιμενικό Ταμείο: συνεδρίαση ΔΣ 19/4, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

62

 

Με 33 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει στις 11.00 το πρωί της Τρίτης, 19 Απριλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου.


Τα μισά περίπου θέματα αφορούν αιτήσεις επαγγελματιών για την παραχώρηση χερσαίων χώρων για τραπεζοκαθίσματα ενόψει θερινής περιόδου.


Επίσης θα συζητηθεί σιερά θεμάτων που αφορά πιστώσεις λογαριασμών για μικροέργα, με πιο σημαντικό την ψήφιση πίστωσης ποσού 75.000 € για την προμήθεια πλωτών προβλητών και τρέιλερ σκαφών χρήσης λιμένα Ψαρών, στα πλαίσια υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ψαρών και Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Χίου.


Ακόμα θα οριστεί υπάλληλος του Δ.Λ.Τ. Χίου για να προχωρήσει σε έλεγχο του κτιρίου των Παλαιών Ναυτώνων και παραλαβή του κλειδιού του συγκεκριμένου κτιρίου (Μπούρτζι) που όπως φαίνεται θα παραμείνει κλειστό αυτό το καλοκαίρι.

 

1.      Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση υποσκαφών λιμενίσκου Εμπορειού»

2.      Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευή ράμπας πρόσδεσης πλοίων κεντρικού λιμένα Χίου».

3.      Έγκριση 1ου λογαριασμού και πιστοποίησης του έργου «Αποκατάσταση υποσκαφών λιμενίσκου Εμπορειού».

4.      Έγκριση 1ου λογαριασμού και πιστοποίησης του έργου «Ανακατασκευή ράμπας πρόσδεσης πλοίων κεντρικού λιμένα Χίου».

5.      Αίτηση του Αθλητικού Ομίλου Πυργίου  για την παραχώρηση ειδικού δικαιώματος χρήσης χώρου στην εξομοιούμενη χερσαία ζώνη λιμενίσκου Εμπορειούς για την πραγματοποίηση μουσικοχορευτικής εκδήλωσης στις 6 Αυγούστου 2016.

6.      Αίτηση του Συνδέσμου Κτητών Ταξί και αγοραίων Νομού Χίου για την κατασκευή κιόσκι στην χερσαία ζώνη Λιμένα Χίου και για την αλλαγή ωραρίου λειτουργίας της στάσης ταξί.

7.      Αίτηση του κου Μηνιώτη Νικολάου για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν.


8.      Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις του ΚΟΚ έτους 2013

9.      Έγκριση της συμμετοχής του ΔΛΤ Χίου ως εταίρου στην πρόταση με τίτλο «Απρόσκοπτες Διανησιωτικές Μετακινήσεις – Seamless island HOPing» με ακρωνύμιο iHOP που υποβάλλεται στον Άξονα 2: Αποδοτική Χρήση Ενέργειας και Βιώσιμες Μεταφορές, Ειδικό Στόχο 2.3: Ενίσχυση της Διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές, στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREGV– A  «ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 -2020» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 


10.  Αίτηση του ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν του καταστήματός του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016


11.  Αίτηση της ΟΡΦΑΝΟΥΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν του καταστήματός της για τοποθέτηση σταντ με διαφημιστικά για το έτος 2016


12.  Αίτηση του ΑΡΜΕΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν του καταστήματός του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016


13.  Αίτηση του ΤΣΑΚΙΡΗ ΙΩΑΝΝΗ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν του καταστήματός του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016


14.  Αίτηση του ΦΡΑΓΚΟΜΙΧΑΛΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν του καταστήματός του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016


15.  Αίτηση του RAHMAN MD MOTIUR για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου για τοποθέτηση εμπορευμάτων και έκδοση άδειας στάσιμου εμπορίου για το έτος 2016


16.  Αίτηση του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν του καταστήματός του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016


17.  Αίτηση της ΨΑΡΕΛΗΣ Ι. – ΛΥΚΟΣ Ι. – ΓΟΥΤΗΣ Π. Ο.Ε. για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν του καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016


18.  Αίτηση της ΧΑΛΚΙΑ ΑΣΗΜΩΣ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν του καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016


19.  Αίτηση της ΚΑΛΑΜΑΡΗ – ΜΠΑΧΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Λιμνιών έμπροσθεν του καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016


20.  Ψήφιση πίστωσης ποσού  17.960,00€ για τις εργασίες «Καταμέτρησης μετρητών νερού και ρεύματος καθώς και των ελλιμενιζόμενων σκαφών »


21.  Ψήφιση πίστωσης ποσού  13.989,60 € για τις εργασίες «Καταγραφής παραβάσεων ΚΟΚ 2016 -2017 για δημιουργία βάσης δεδομένων καθώς και για την καταγραφή μηνιαίων στοιχείων κίνησης λιμενικών τελών και δικαιωμάτων»


22.  Ψήφιση πίστωσης ποσού  13.989,60 € για τις εργασίες «Ρευματοδότησης   – υδροδότησης σκαφών Θ/Γ – Ιστιοφόρων που ελλιμενίζονται στη ΝΑ πλευρά του Κεντρικού Λιμένα  της Χίου»


23.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.495,00 € για τις εργασίες «Ρευματοδότησης   – υδροδότησης σκαφών Θ/Γ – Ιστιοφόρων που ελλιμενίζονται στο  Λιμένα Λαγκάδας


24.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.240,00€ για τον καθαρισμό φρεατίων κλ.π χερσαίας ζώνης Λιμένα Χίου


25.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.900,00€ για τις εργασίες κλαδέματος και καλλωπισμού δένδρων και δενδρυλλίων  σε ζώνες αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. Χίου


26.  Ψηφίσεις διαφόρων πιστώσεων


27.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.292.00,00€ για τις εργασίες συντήρησης δικτύων και συστημάτων πυρόσβεσης σε ζώνες ευθύνης του ΔΛΤ Χίου


28.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.500.00,00€ για την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων φάρων εισόδου κεντρικού λιμένα Χίου


29.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.580,00€ για την προμήθεια ειδών αγκυροβολίων και λοιπών εξαρτημάτων πρόσδεσης


30.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 75.000,00€ για την προμήθεια πλωτών προβλητών και τρέιλερ σκαφών χρήσης λιμένα Ψαρών, στα πλαίσια υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ψαρών και Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Χίου.


31.   Ορισμός υπαλλήλου του Δ.Λ.Τ. Χίου για έλεγχο του κτιρίου των Παλαιών Ναυτώνων και παραλαβή του κλειδιού του συγκεκριμένου κτιρίου.


32.  Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμών για την φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση της γεφυροπλάστιγγας του Λιμένα Μεστών, ζυγιστικής ικανότητας 60 τόνων.


33. Έγκριση του από 08/03/2016 πρακτικού της Επιτροπής για θέµατα Ανέλκυσης, Απομάκρυνσης ή Εξουδετέρωσης Ναυαγίων ή πλοίων για πρόσκληση απομάκρυνσης του πλωτού ναυπηγήματος «ΠΑΝΑΓΙΑ ΡΟΥΧΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑ Ι».


 


 


ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ