Αρχική Απόψεις Aρθρα Οδηγίες Πυροσβεστικής 2016 για να προλάβουμε τυχόν πυρκαγιές

Οδηγίες Πυροσβεστικής 2016 για να προλάβουμε τυχόν πυρκαγιές

33

 Η λιγότερο καταστροφική πυρκαγιά είναι αυτή που δεν ξεκίνησε ποτέ.


      Όπως έχουμε αναφέρει και προγενέστερα, φέτος η εκτίμηση της καταστάσεως λέει ότι θα έχουμε μία δύσκολη αντιπυρική  χρονιά λόγω της ανομβρίας των υψηλών θερμοκρασιών αλλά και του ανέμου που έχουμε σχεδόν όλο το καλοκαίρι στη Χίο, γιαυτό  και ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι μεγάλος. Υπενθυμίζουμε  ότι σύμφωνα με την 9α Πυρ/κή Δ/ξη  απαγορεύεται το άναμμα της φωτιάς για εκτέλεση γεωργικών ή άλλων εργασιών στην ύπαιθρο. Επίσης απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα των κυψελών που βρίσκονται μέσα σε δάση και σε μικρότερη απόσταση των 300 μέτρων από αυτά, χωρίς την λήψη συγκεκριμένων μέτρων.
  Από την φετινή περίοδο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 87834/31.7.2015 εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σε περίπτωση που η Υπηρεσία μας αναφέρει καύση υπολειμμάτων  του επιβάλλεται ποινή περικοπής της επιδότησης (από -3% της ενιαίας ενίσχυσης έως και -27% σε περίπτωση συνεχόμενων παραβάσεων), ενώ οι ποινές που επιβάλλονται για την παραβίαση των διατάξεων της 9Α/2005 Πυροσβεστικής Διάταξης είναι αυστηρότατες.
 Σύμφωνα με την 7/1996 Π.Δ. απαγορεύεται  η εκτέλεση θερμών εργασιών χωρίς την έγγραφη άδεια της Πυρ/κής Υπηρεσίας. Σαν θερμές εργασίες εννοούνται  η ηλεκτροσυγκόλληση, η κοπή, η χρήση  φλόγας ή οποιουδήποτε εξοπλισμού που μπορεί να προκαλέσει θερμότητα, φλόγα ή σπινθήρα  και οποιαδήποτε άλλη εργασία  παραγωγής θερμότητας εκτός και αν  εκτελείται με τέτοιο τρόπο  ώστε να διατηρείται  η θερμοκρασία των εργαλείων κάτω από τους 100 βαθμούς κελσίου.    
 Σύμφωνα με το άρθρο 265 του Ποινικού Κώδικα,  όποιος με πρόθεση προξενεί πυρκαγιά  σε δάσος ή δασική έκταση ή σε έκταση που έχει κυρηχθεί αναδασωτέα τιμωρείται  με κάθειρξη μέχρι 10 έτη και με χρηματική ποινή. Δεν επιτρέπεται μετατροπή ή αναστολή  της ποινής και η έφεση δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της. Αν η πράξη  είχε ως επακόλουθο να εξαπλωθεί η πυρκαγιά σε μεγάλη έκταση επιβάλλεται κάθειρξη.  Αν  η  πράξη  τελέστηκε από ιδιοτέλεια ή κακοβουλία  ή  η έκταση που κάηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών .
             Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η νομοθεσία αυστηροποιείται ακόμα περισσότερο σε κάθε επίπεδο τόσο σε πειθαρχικό – ποινικό όσο και σε διοικητικό πλαίσιο, με την επιβολή χρηματικής αποζημίωσης  και περικοπή των ενισχύσεων.
            Είναι υποχρέωση όλων μας να διαφυλάξουμε ακέραιο το φυσικό περιβάλλον του νησιού μας καθώς και τα αλσύλλια εντός και πέριξ των πόλεων και των χωριών, πρέπει να μην ξεχνάμε ποτέ ότι: 

Η λιγότερο καταστροφική πυρκαγιά είναι αυτή που δεν ξεκίνησε ποτέ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΙΟΥ