Αρχική Νέα Τοπικά ΑΝΑΒΟΛΗ- Λιμενικό Ταμείο Χίου- συνεδρίαση 22/6/16- ημερήσια διάταξη

ΑΝΑΒΟΛΗ- Λιμενικό Ταμείο Χίου- συνεδρίαση 22/6/16- ημερήσια διάταξη

7

ΜΕ ΝΕΩΤΕΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου, στις 22/06/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:


1. Στάθμευση ενοικιαζόμενων οχημάτων επί της χερσαίας ζώνης Λιμένα Χίου
2. Μεταστέγαση Λιμενικού Σταθμού Μεστών
3. Νομιμοποίηση Κτιρίου Κεντρικού Λιμένα Χίου
4. Έγκριση Παράτασης εκτέλεσης του έργου «Επισκευαστικές εργασίες κτιρίου αναμονής επιβατών εξωτερικού»
5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εγκατάσταση αυτόματων PILLARS παροχής ρεύματος και νερού»
6. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης του έργου «Τοποθέτηση σιδηροϊστών στην προβλήτα Καρδαμύλων»
7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ  του έργου «Ανακατασκευή ράμπας πρόσδεσης πλοίων Κεντρικού Λιμένα Χίου»
8. Έγκριση εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 9.535,50€ για τις εργασίες «Βελτιωτικές  παρεμβάσεις  για  διευθέτηση ομβρίων στο λιμάνι της Λαγκάδας»
9. Έγκριση εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.225,00€ για τις εργασίες «Επίστρωσης προβλήτας Λιμένα Μεστών»
10. Έγκριση εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.460,00€ για τις εργασίες «Κατασκευής τεχνιτών ογκόλιθων εξυπηρέτησης αγκυροβολίων Χίου»
11. Έγκριση εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.750,00€ για τις εργασίες «Κατασκευής κολώνας για τοποθέτηση μετρητών ΔΕΗ»
12. Έγκριση εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.510,00€ για την παροχή υπηρεσιών «Ρευματοδότησης – Υδροδότησης σκαφών – καταγραφής μετρητών ρεύματος και νερού καθώς και την υποδοχή σκαφών στο Λιμένα Λιμνιών για 4 μήνες»
13. Έγκριση εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.340,00€ για την παροχή υπηρεσιών οδηγού των οχημάτων του Δ.Λ.Τ. Χίου για 4 μήνες
14. Έγκριση εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.784,60€ για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων  (ηλεκτροβανών κλπ)
15. Έγκριση εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.899,20€ για την εγκατάσταση πίλλαρς παροχής νερού και ρεύματος  στους λιμένες Ν. Χίου
16. Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.010,30 € για την εξόφληση προμηθειών επί εισιτηρίων επιβατών και οχημάτων για την χρονική περίοδο από 01/09/2015 έως 30/04/2016 της εταιρείας HELLENIC SEAWAYS
17. Ψήφιση πίστωσης ποσού 88.160,00€ για την ανακατασκευή ράμπας πρόσδεσης πλοίων Κεντρικού Λιμένα Χίου
18. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής παραλαβής εργασιών, υπηρεσιών και μεταφορών ΠΔ 28/80 
19. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις του ΚΟΚ ετών 2013 και 2014