Αρχική Νέα Τοπικά Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής- ημερήσια διάταξη (26/10/16)

Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής- ημερήσια διάταξη (26/10/16)

15

 

Συνεδριάζει την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 στις 10.00 το πρωί η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χίου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη: 

1.   1. Εξέταση αιτήματος μείωσης μισθώματος του ακινήτου επί της οδού Βαλαωρίτου 2-Φιλοθέη Αττικής ( Κληροδότημα Αννας Μάμμα)
2. Έγκριση όρων διακήρυξης για μίσθωση ακινήτων για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου. 3. Τροποποιήσεις προϋπολογισμού.
4. Ψηφίσεις πιστώσεων.
5. Ψήφιση πίστωσης για την καταβολή της Β’ δόσης για την αγορά ακινήτου πρώην εργοστασίου ΒΙΑΛ.
6. Ψήφιση πιστώσεων έργου “ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ – ΤΜΗΜΑ Δ'”
 7. Ψηφίσεις πιστώσεων για την καταβολή επιδομάτων Πρόνοιας
8. Μετακινήσεις υπαλλήλων και αιρετών
9. Απόδοση λογαριασμού εκδοθέντων ΧΕ προπληρωμής – Απαλλαγή υπόλογου
10. Επιλογή υποτρόφων του Κληροδοτήματος Μαδιά για το Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
11. Ψήφιση πίστωσης Δικαστικών εξόδων της 128/2014 Διαταγής Πληρωμής