Απολογισμός στον Δήμο Καμποχώρων

    35

    Απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής αρχής για το έτος 2003 και τον προγραμματισμό του έτους 2004 θα κάνει την Κυριακή ο Δήμαρχος Καμποχώρων Χίου Μανόλης Κράκαρης.