Αρχική Νέα Τοπικά Μελέτη για την Βελτίωση κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού στη Βιβλιοθήκη Κοραή

Μελέτη για την Βελτίωση κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού στη Βιβλιοθήκη Κοραή

15

Στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ: “Σιδεράτος Ιωάννης, Τσώνης Βασίλειος, Στεφανάκη Μαρία, Βασιλικός Ευάγγελος, Γεωργιάδης Γεώργιος” ανέθεσε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: “Μελέτη Βελτίωσης Κτιριακών Υποδομών και Εξοπλισμού Βιβλιοθήκης Κοραή” προεκτειμούμενης αμοιβής 150.000 € με Φ.Π.Α.