Αρχική Νέα Τοπικά Νεώτερα για Φράγμα Κόρης Γεφύρι

Νεώτερα για Φράγμα Κόρης Γεφύρι

9Σύμφωνα με έγγραφο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. “Αγροτική Ανάπτυξη- Ανασυγκρότηση Υπαίθρου 2000-2006” ο φάκελος με το Τεχνικό Δελτίο του έργου και των υποέργων κατατέθηκαν στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της εφαρμογής των προγραμμάτων (δηλαδή στη Διαχειριστική Αρχή του Γ’ ΚΠΣ) στο Υπουργείο Οικονομίας &Οικονομικών.
Σημειώνεται σχετικά στο συνοδευτικό έγγραφο “παρακαλούμε στα πλαίσια της διαδικασίας συντονισμού να έχουμε τις απόψεις σας εντός των επομένων 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του”.