Αρχική Νέα Οικονομία Διαδοχικά ασφαλισμένοι: Συντάξεις-εξπρές

Διαδοχικά ασφαλισμένοι: Συντάξεις-εξπρές

21


Τις αλλαγές φέρνουν οι 2 τροπολογίες που κατέθεσαν στη Βουλή οι υπουργοί Οικονομίας Ν. Χριστοδουλάκης και Εργασίας Δ. Ρέππας. Με την πρώτη τροπολογία απλουστεύεται η διοικητική διαδικασία και μειώνεται ο χρόνος για την έκδοση της σύνταξης, αφού από την 1/1/2004 ο τελευταίος ασφαλιστικός φορέας θα υπολογίζει και το τμήμα της σύνταξης που αναλογεί για την ασφάλιση σε άλλα ταμεία. Το άθροισμα των τμημάτων των συντάξεων (που θα υπολογίζονται με βάση συγκεκριμένους συντελεστές – ποσοστά που εξασφαλίζουν σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και μεγαλύτερα, σε σχέση με σήμερα, ποσά) θα αποτελεί το συνολικό ποσό σύνταξης το οποίο θα καταβάλλεται στο δικαιούχο. Η τροπολογία προβλέπει ακόμη:


– Ασφαλιστικές δικλίδες ώστε σε καμιά περίπτωση να μη χορηγείται χαμηλότερη των κατώτατων ορίων σύνταξη (σε κάθε περίπτωση θα καταβάλλεται η κατώτατη).


– Δυνατότητα είσπραξης του αναλογούντος τμήματος της σύνταξης και νωρίτερα από ό,τι ισχύει στο τελευταίο ασφαλιστικό φορέα, εφόσον ισχύουν διαφορετικά όρια ηλικίας καταβολής (θα καταβάλλεται το ποσό μειωμένο κατά 3% για κάθε χρόνο που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση των προβλεπομένων ορίων ηλικίας).


– Δυνατότητα αξιοποίησης του νέου τρόπου υπολογισμού των συντάξεων και από υποψήφιους συνταξιούχους που έχουν αιτήσεις σε εκκρεμότητα.


– Την εφαρμογή των νέων διατάξεων και για ασφαλισμένους στον ΟΓΑ (οι απονέμοντες την τελική σύνταξη φορείς θα προσθέτουν στο τελικό ποσό και τη βασική σύνταξη του ΟΓΑ).


Ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων, αποσκοπώντας αφενός να περιορίσει την ταλαιπωρία για την έκδοση των συντάξεων και αφετέρου να διευκολύνει την επαγγελματική κινητικότητα των απασχολουμένων – ασφαλισμένων ορίζει την υποχρέωση των τελευταίων να μεριμνούν για την έκδοση Δελτίου Διαδοχικής Ασφάλισής τους.


Τα δελτία
– Ετσι, όσοι ασφαλισμένοι φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης που, κατά την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση περισσοτέρων του 1 φορέων ασφάλισης, υποχρεούνται εντός 6 μηνών να ζητήσουν από τα ταμεία τη σύνταξη των δελτίων χρόνου ασφάλισής τους και την αποστολή τους στον τελευταίο ασφαλιστικό οργανισμό. Το Δελτίο αυτό θα συμπληρώνεται και θα τηρείται σε κάθε επόμενη αλλαγή φορέα.


Στην εισηγητική έκθεση της σχετικής τροπολογίας, υπογραμμίζεται ότι η πολλαπλότητα των ασφαλιστικών φορέων και της νομοθεσίας είχαν οδηγήσει σε διοικητικές δυσλειτουργίες και γραφειοκρατικές διαδικασίες μεταξύ των αρμόδιων ασφαλιστικών ταμείων, με αποτέλεσμα τη μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων, ανισότητες και αδικίες ως προς το ύψος των παροχών αλλά και σε οικονομικά προβλήματα μεταξύ των ασφαλιστικών ταμείων (σχετικά με τις επιβαρύνσεις τους με τον ισχύοντα σήμερα τρόπο διακανονισμού). Στην προσθήκη – τροπολογία περιλαμβάνεται, τέλος, ειδικό άρθρο που θέτει σε νέα βάση τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις των ασφαλιστικών ταμείων (επιδιώκεται η δικαιότερη κατανομή των οικονομικών βαρών της σύνταξης μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών και η απόδοση των οφειλομένων ποσών στον απονέμοντα οργανισμό). Να σημειωθεί, πάντως, ότι οι εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία που υποστήριξαν το νέο μέτρο, είχαν ζητήσει έναν πιο γενναιόδωρο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, έτσι ώστε τα ποσά των συντάξεων για τους διαδοχικά ασφαλισμένους να ήταν αναλογικά υψηλότερα.


Οι νέες διατάξεις
Συντάξεις στους διαδοχικά ασφαλισμένους:


Εως 8% η αύξηση με το νέο τρόπο υπολογισμού.


Υποχρεωτικό το Δελτίο Ασφάλισης.


Ταχύτερη η έκδοση της σύνταξης.


Προϋπόθεση
Διαζευγμένοι: 30% έως 40% της σύνταξης των πρώην συζύγων, αλλά μετά το θάνατο των τελευταίων και υπό προϋποθέσεις.


Υποχρέωση
Οι ασφαλισμένοι φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης που, κατά την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση περισσοτέρων του 1 φορέων ασφάλισης, υποχρεούνται εντός 6 μηνών να ζητήσουν από τα ταμεία τη σύνταξη των δελτίων χρόνου ασφάλισής τους και την αποστολή τους στον τελευταίο ασφαλιστικό οργανισμό.


«Δυσκολότερη» η χορήγηση συντάξεων στους διαζευγμένους
– Η δεύτερη τροπολογία αλλάζει όσα προέβλεπε το αρχικό σχέδιο για την απονομή συντάξεων στις διαζευγμένες.


Με βάση το νέο σχέδιο, οι διαζευγμένοι θα δικαιούνται ποσοστό από τη σύνταξη του/ της πρώην συζύγου μόνο σε περίπτωση θανάτου του τελευταίου/ της τελευταίας (νέα ρύθμιση) και εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:


– Να έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας ή να υπάρχει ανικανότητα κατά 67% και πάνω.


– Να καταβαλλόταν διατροφή είτε με δικαστική απόφαση είτε με σύμβαση μεταξύ των πρώην συζύγων (νέα ρύθμιση).


– Να υπάρχουν 15 έτη έγγαμου βίου μέχρι τη λύση του γάμου.


– Το διαζύγιο να μην οφείλεται σε ισχυρό κλονισμό της εγγάμου συμβιώσεως υπαιτιότητα του αιτούντος τη σύνταξη.


– Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των ετήσιων ποσών σύνταξης που καταβάλλει ο ΟΓΑ στους υπερήλικες.


– Να μην έχει τελεστεί άλλος γάμος.


Το ποσό της σύνταξης θα είναι, σε ποσοστό, το 30% ή το 40% (εφόσον υπήρχαν 25 έτη προηγούμενου έγγαμου βίου). Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων διαζευγμένων, το αναλογούν ποσό θα επιμερίζεται εξίσου ενώ εάν η διάζευξη και ο ασφαλιστικός κίνδυνος επήλθε πριν από την ισχύ των νέων ρυθμίσεων, ο διαζευγμένος ή η διαζευγμένη θα δικαιούται να λάβει ποσοστό από τη σύνταξη μόνο εάν δεν έχει μεταβιβαστεί σε χήρο, χήρα, σύζυγο ή τέκνα.


Τέλος, δεν τίθεται πλαφόν στο ύψος της σύνταξης που ελάμβανε ο πρώην ή η πρώην σύζυγος (είχε τεθεί το όριο των 500 ευρώ), ενώ οι συντάξεις των διαζευγμένων δεν θα λαμβάνουν Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.


Πηγή: Ημερησία

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΦίλε μην τρέχεις…
Επόμενο άρθροΚαταγγελία “Νομαρχίας Πολιτών” για τις προσλήψεις ωρομισθίων