Αρχική Νέα Τοπικά ΑΣΕΠ: Εκδόθηκε η προκήρυξη για 3.455 προσλήψεις

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκε η προκήρυξη για 3.455 προσλήψεις

9


Εκδόθηκε η προκήρυξη (ΦΕΚ:4/22.01.2004)του ΑΣΕΠ ( http://www.asep.gr/prokhryk-gra.htm ) που αφορά την πλήρωση με γραπτό διαγωνισμό 3.455 θέσεων δημοσίων υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του δημόσιου τομέα, εκ των οποίων 1.810 θέσεις αφορούν την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 1.063 την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και 582 αφορούν Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα ορισθεί με ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.