Αρχική Νέα Οικονομία Σε 80 δόσεις οι οφειλές στο ΤΕΒΕ

Σε 80 δόσεις οι οφειλές στο ΤΕΒΕ

18


Προθεσμία μέχρι τις 31 Μαΐου έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες για να υποβάλουν στο ΤΕΒΕ αίτηση για ρύθμιση των οφειλών τους από εισφορές προηγουμένων ετών, ενώ μέχρι την ίδια ημερομηνία θα πρέπει να καταβάλουν είτε ολόκληρο το ποσό της οφειλής (εφόσον επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση) είτε την προκαταβολή και την πρώτη από τις 80 συνολικά δόσεις που προβλέπονται.


Ρύθμιση
Τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών προβλέπει ειδική εγκύκλιος του ΤΕΒΕ, η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (3227/9-2-04) που δίνει μια δεύτερη ευκαιρία να αποπληρώσουν τα χρέη τους με ευνοϊκές ρυθμίσεις σε όσους αυτοαπασχολούμενους χρωστούν (εμπόρους, γιατρούς, μηχανικούς κ.ά.). Σύμφωνα με την εγκύκλιο:


Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης παρέχεται έκπτωση 80% επί των πρόσθετων τελών. Οσοι επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση θα πρέπει να καταβάλουν το σύνολο της οφειλής τους μέχρι τις 31/5/04.


Σε όσους επιλέξουν τη ρύθμιση των οφειλών με δόσεις (80 ισόποσες μηνιαίες) θα γίνεται έκπτωση 50% επί των πρόσθετων τελών. Στην περίπτωση αυτή τα ποσά των εκπτώσεων των πρόσθετων τελών θα αφαιρούνται από τις τελευταίες δόσεις, ενώ μαζί με την πρώτη δόση θα πρέπει να προκαταβληθεί το 10% της κεφαλαιοποιούμενης οφειλής επίσης μέχρι τις 31/5/04.


Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να πληρώνουν αποκλειστικά μέσω των ΕΛΤΑ την ταχυπληρωμή της προκαταβολής. Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν ασφαλισμένοι του ΤΕΒΕ για καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές μετά την εγγραφή τους στο ταμείο και μέχρι 31/12/2003. Μπορούν να υπαχθούν, επίσης, και όσοι έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με προηγούμενους νόμους, με την προϋπόθεση ότι με αίτηση που θα υποβάλουν θα ζητούν τη διακοπή της προηγούμενης ρύθμισης.


Στις περιπτώσεις αυτές οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογιστούν με τις τρέχουσες τιμές και τα πρόσθετα τέλη.


Αντιθέτως, δεν θα ρυθμίζονται εισφορές από προαιρετική ασφάλιση, αναγνώριση χρόνου προ της εγγραφής, χρόνου στρατιωτικής θητείας κ.λπ.


Απώλεια της ρύθμισης θα επέρχεται εφόσον δεν καταβληθεί η οφειλή ή η προκαταβολή εντός της προθεσμίας, στις περιπτώσεις μη εμπρόθεσμης καταβολής των τρεχουσών εισφορών, μη εμπρόθεσμης καταβολής συνολικά 6 μηνιαίων δόσεων και, στα μηχανογραφικά τμήματα, μη εμπρόθεσμης καταβολής περισσοτέρων των 3 διμηνιαίων δόσεων και των τρεχουσών εισφορών συνολικά.


ΟΦΕΛΗ
Οι ασφαλισμένοι που θα ρυθμίσουν τα χρέη τους και θα καταβάλουν την προκαταβολή και την πρώτη δόση θα λαμβάνουν βεβαίωση ενημερότητας για δανειοδότηση από τις τράπεζες και θα θεωρούν βιβλιάριο ασθενείας για 6 μήνες. Την αρμοδιότητα για ρύθμιση των οφειλών θα έχουν οι προϊστάμενοι των περιφερειακών τμημάτων ανεξαρτήτως του ύψους της οφειλής.

Πηγή: Ημερησία

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΓιατί διακόπτουμε την online ψηφοφορία
Επόμενο άρθροΓιάννης Πίττας στο διαδίκτυο