Αρχική Νέα Τοπικά Τριμερής επιτροπή για το ωράριο

Τριμερής επιτροπή για το ωράριο

8

Τριμερής επιτροπή για το ωράριο που θα αποτελείται από εκπροσώπους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, της ομοσπονδίας ΕΒΕ και του Εργατικού Κέντρου ορίστηκε από το Νομαρχιακό Συμβούλιο.
Η επιτροπή θα συζητήσει επί του θέματος του ωραρίου των καταστημάτων και σε 1-2 μήνες θα φέρουν πρόταση στο σώμα για τελική απόφαση.
Το κύριο θέμα όμως παραμένει: Η πρόταση της επιτροπής θα γίνει και αποδεκτή από το Νομαρχιακό Συμβούλιο ή θα επικρατήσει ανεξάρτητα από την πρόταση η άποψη για τρίτο απόγευμα στα εμπορικά καταστήματα;