Αρχική Νέα Τοπικά Επιστροφή πινακίδων, αδειών ΙΧ λόγω εκλογών

Επιστροφή πινακίδων, αδειών ΙΧ λόγω εκλογών

14


Επιστρέφονται από την Πέμπτη 4 Μαρτίου οι άδειες οδήγησης, οι πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, που έχουν αφαιρεθεί ή κατατεθεί στις Αστυνομικές Αρχές μέχρι και 3-3-2004.
Σκοπός είναι η διευκόλυνση των ψηφοφόρων που θα κινηθούν με δικά τους μεταφορικά μέσα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, ενώ βασική προϋπόθεση για την επιστροφή, είναι η καταβολή του χρηματικού προστίμου, στις περιπτώσεις που έχει επιβληθεί.
Εξαιρούνται της ρύθμισης οι άδειες οδήγησης, οι πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας που αφαιρέθηκαν για παραβάσεις των διατάξεων περί: θορύβων, καυσαερίων, μέθης, υπερβολικής ταχύτητας, παραβίασης ερυθρού σηματοδότη, ανασφάλιστων οχημάτων, ή ύστερα από αποφάσεις Δικαστικών ή άλλων Αρχών.