Αρχική Νέα Οικονομία Δικτύωση τουριστικών ΜΜΕ (Clustering): Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης ιδιωτικών επιχειρήσεων

Δικτύωση τουριστικών ΜΜΕ (Clustering): Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης ιδιωτικών επιχειρήσεων

15


Η “Προώθηση της Δικτύωσης των Τουριστικών ΜΜΕ (clustering)” ήταν το θέμα που ανέλυσε η εισηγήτρια κα Ελισάβετ Χατζηνικολάου , Διευθύντρια Μελετών και Επενδύσεων του ΕΟΤ, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του HATTA, και αφορά σε μια πρόταση του ΕΟΤ προς τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΑΝ (ΕΥΔ/ΕΠΑΝ) για ένταξη ενός νέου προγράμματος ενίσχυσης ιδιωτικών επιχειρήσεων στη δράση 2.2.3 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Τουρισμού.


Η κ. Χατζηνικολάου τόνισε την σημαντικότατη η συμβολή του ΗΑΤΤΑ ως προς την ιδέα, τη λήψη της απόφασης και την υποβολή στον ΕΟΤ πλήρους εισήγησης, ώστε να καταρτιστεί ο Οδηγός Εφαρμογής.


Στόχος του προγράμματος είναι η συνεργασία και η συνένωση δυνάμεων των ΜΜΕ -ομοειδών ή μη ομοειδών επιχειρήσεων- ώστε να ανταγωνίζονται με ίσους όρους, να εξοικονομούν μέσα και να επιτυγχάνουν οικονομίες κλίμακας.


Στο δίκτυο μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι κλάδοι τουριστικών επιχειρήσεων, χωρίς ή σε συνεργασία με ορισμένους ρητά καταγραφόμενους κλάδους της Μεταποίησης και των Υπηρεσιών καθώς και με άλλους κλάδους.


Τα μέλη του δικτύου θα πρέπει να έχουν συνολικά μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών την προηγούμενη 3ετία 500.000€ τουλάχιστον και 25.000€ ανά μέλος ενώ συστήνεται Νέα εταιρεία πριν την υπογραφή της σύμβασης για τη δημόσια χρηματοδότηση.


Ο προϋπολογισμός ανά πρόταση είναι 300.000 έως 3 εκ. €, η ελάχιστη ίδια συμμετοχή 30%, η επιχορήγηση 50% και η δυνατότητα τραπεζικού δανεισμού 20%.


Σήμερα, η Διαχειριστική Αρχή έχει αποδεχθεί την ένταξη του Προγράμματος στη δράση 2.2.3 του ΕΠΑΝ και ο ΕΟΤ έχει υποβάλει τον Οδηγό Εφαρμογής, ώστε να επιταχυνθεί η προκήρυξη του Προγράμματος.

Πηγή: Travel Daily News

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΠροβολή εκπομπής σχετικά με την πολιτικογεωγραφία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου από την ΕΤ3
Επόμενο άρθροΤην Παρασκευή η κεντρική ομιλία του Συνασπισμού