Αρχική Νέα Τοπικά Αιτήσεις για αποζημιώσεις λόγω κακοκαιρίας σε ψαράδες

Αιτήσεις για αποζημιώσεις λόγω κακοκαιρίας σε ψαράδες

60Το θέμα της αποκατάστασης των ζημιών που έγιναν σε αλιευτικά σκάφη από τις ζημιές στις 21 έως 23 Ιανουαρίου εξετάζει το Υπουργείο Γεωργίας.
Αν και ο ΕΛΓΑ από τον κανονισμό λειτουργίας του δεν περιλαμβάνει αποζημιώσεις ψαράδων (!), εντούτοις οι σημαντικές ζημιές που έγιναν εκείνο το τριήμερο ειδικά στην Άνδρο έκαναν τον τότε υπουργό Γεωργίας Γιώργο Δρυ να ζητήσει από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Επαρχεία να προβούν σε σύσταση επιτροπών που θα καταγράψουν τις ζημιές.
Τα αιτήματα μετά από την καταγραφή και πιστοποίηση των ζημιών με μέριμνα των Νομαρχιακών Υπηρεσιών Αλιείας θα διαβιβαστούν εν συνεχεία στην Διεύθυνση Θαλάσσιας Αλιείας του Υπουργείου Γεωργίας μέχρι και τις 2 Απριλίου 2004.
Εν συνεχεία το φάκελο θα επεξεργαστεί η υπηρεσία με τις ζημιές που αφορούν τη χρονική περίοδο από 1-1-04 έως 15-2-04 και θα υποβάλει το σχετικό αίτημα στην Ε.Ε..
“Είναι ευνόητο ότι εφ’ όσον  υπάρξει έγκριση του σχετικού προγράμματος από την Ε.Ε. και για την καταβολή της αναλογούσας σε κάθε περίπτωση οικονομικής αντιστάθμισης εξαιτίας της απώλειας του εισοδήματος των πληγέντων αλιέων, η αναγκαστική παύση της αλιευτικής δραστηριότητας, λόγω των προκληθεισών ζημιών, θα πρέπει να βεβαιωθεί από τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές.
“Προς τούτο οι ενδιαφερόμενοι αλιείς θα πρέπει να ενημερώσουν τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές για το χρονικό διάστημα αποχής από την αλιευτική δραστηριότητα (παύση και εκ νέου έναρξη), καταθέτοντας σ’ αυτές τις επαγγελματικές τους άδειες αλιείας (ατομική και σκάφος) για το ως άνω χρονικό διάστημα”.