Αρχική Νέα Οικονομία Συνάντηση για το εξαγωγικό εμπόριο

Συνάντηση για το εξαγωγικό εμπόριο

15


Το θέμα της βελτίωσης των ελληνικών εξαγωγών, σε σχέση με τις αρμοδιότητες
του ΥΠΕΞ, συζήτησε ο υφυπουργός Εξωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης, με τη
διοίκηση του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, κατά την επίσκεψη του
σήμερα στα γραφεία του Συνδέσμου.
Πιο συγκεκριμένα ο ΣΕΒΕ έθεσε στην συνάντηση, στον κ. Στυλιανίδη τα θέματα:
Της αναγκαιότητας αλλαγής στόχων και νοοτροπίας ως προς την ανάπτυξη των
διεθνών οικονομικών σχέσεων της χώρας και της αναγκαιότητας ενίσχυσης των
γραφείων ΟΕΥ με στελέχη, υποδομές και πόρους. Επίσης το θέμα της εκπαίδευσης
των ΟΕΥ για την οποία προσφέρθηκε να φιλοξενεί νέους ΟΕΥ για ορισμένο
χρονικό διάστημα ώστε να γνωρίζουν τα θέματα των εξαγωγών και τα προβλήματα
των εξαγωγέων.
Της ανάπτυξης δράσεων εξωστρέφειας και προβολής ελληνικών προϊόντων στο
εξωτερικό,
Την ένταξη μέτρων στήριξης εξωστρέφειας στο Γ΄ ΚΠΣ (αναθεώρηση) και στα ΠΕΠ
Του ρυθμού υλοποίησης του ΕΣΟΑΒ και της ανάγκης μεταφοράς κονδυλίων σε χώρες
υψηλής ζήτησης, ενίσχυσης επενδύσεων εξωτερικού και αναμόρφωσης του θεσμικού
επενδυτικού πλαισίου. (Μόνιμα εκθετήρια, κέντρα αποθήκευσης και διανομής)
· Της ευχερέστερης διαδικασίας έκδοσης και θεώρησης εισόδου σε
επιχειρηματίες και στελέχη πολίτες Βαλκανικών και Παραευξείνιων χωρών
· Της ενεργοποίησης του Γραφείου ΟΕΥ της Βόρειας Ελλάδος (και
συμμετοχή του Διευθυντή του ως επίτιμου μέλους στο διοικητικό συμβούλιο του
ΣΕΒΕ)


Ο ΣΕΒΕ ενημέρωσε επίσης τον υφυπουργό Εξωτερικών για:
Το πρόγραμμα ηλεκτρονικής διαχείρισης των πληροφοριών των ΟΕΥ που ετοιμάζει
μετά από ανάθεση από το ΥΠΕΞ, το θεσμό του Balkan Partenariat και την
αναγκαιότητα περιοδικής διενέργειας του (2005), την πρόταση διενέργειας
Ελληνοτουρκικού Partenariat και την αναγκαιότητα χρηματοδότησης του από την
DAC και για το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξαγωγών θέτοντάς του το αίτημα της
συγχρηματοδότησης από το ΥΠΕΞ.


Ο κ. Στυλιανίδης ενημέρωσε τη διοίκηση του ΣΕΒΕ ότι το ΥΠΕΞ αναζητά τρόπους
καλύτερης αξιοποίησης των κονδυλίων που θα δαπανηθούν από την Ελλάδα στο
πλαίσιο του ΕΣΟΑΒ, ότι θα αναζητηθούν τρόποι διευκόλυνσης της μετακίνησης
των συνεργατών των Ελλήνων επιχειρηματιών από τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, ότι
θα εξετάσει την πρόταση να μετεκπαιδεύονται στον ΣΕΒΕ νέοι ΟΕΥ ώστε να
’ζυμώνονται΄ με το αντικείμενο της δουλειές τους και ότι θα ζητηθεί από τους
ΟΕΥ να θέσουν οι ίδιοι στόχους για βελτίωση των οικονομικών συναλλαγών της
Ελλάδας με την χώρα στην οποία υπηρετούν.


Συνολικά ο υφυπουργός Εξωτερικών έδωσε το μήνυμα προς τη διοίκηση του ΣΕΒΕ
ότι σε κάθε μέτρο ή ενέργεια του τομέα του θα αναζητήσει την καλύτερη δυνατή
ανταποδοτικότητα μέσα από συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα.


Στον υφυπουργό Εξωτερικών συνόδευσε κατά την επίσκεψή του στα γραφεία του
ΣΕΒΕ ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου υφυπουργού κ. Παντρεμένος, ο
υπεύθυνος τύπου του ΥΠΕΞ κ. Καρβέλας, ο διευθυντής διπλωματικού γραφείου
Πρέσβης κ. Βάληνδας ο διευθυντής της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων Θεσσαλονίκης,
Σύμβουλος Πρεσβείας κ. Πάρτσος, ο διευθυντής του Γραφείου ΟΕΥ Β. Ελλάδας κ.
Κοντόπουλος και ο σύμβουλος του ΥΜΑΘ κ. Θεοδωρίδης.


SEVE
Exporters’ Association of N.Greece
Morihovou Square 1
Thessaloniki
54625 GREECE
Tel: +30 2310 535333
Fax: +30 2310 543232
www.seve.gr