Αρχική Ομογένεια Αποδίδει καρπούς το KARDAMYLIAN FOUNDATION

Αποδίδει καρπούς το KARDAMYLIAN FOUNDATION

80Το ποσό των 500.000 δολλαρίων που είχαν ως στόχο να συγκεντρώσουν ως κεφάλαιο στο ΚΑΡΔΑΜΥΛΙΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (KARDAMYLIAN FOUNDATION) έτσι ώστε να μπορέσουν  να κάνουν έργα στο Δήμο Καρδαμύλων, πέτυχαν οι απανταχού καρδαμυλίτες.
Την είδηση αυτή δημοσιεύει η εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ που μάλιστα έχει ως τίτλο ότι “ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ”.
“Το Kardamylian Foundation στηρίχθηκε ως ιδέα στην αντιγραφή του τρόπου επιβίωσης της Αρχιεπισκοπής Αμερικής.
Μια ομάδα Καρδαμυλιτών, κυρίως της διασποράς, αποφάσισαν να συνεισφέρουν σε ένα κοινό ταμείο.
Με τη συμπλήρωση ενός ποσού – που εξ’ αρχής ορίστηκε στα 500.000 δολάρια-  συμφωνήθηκε η απόδοση του κεφαλαίου να μετατρέπεται ετησίως σε έργο δημοτικό, με απόφαση της Διοίκησης του Kardamylian Foundation.
Σε συνεδρίαση του στα μέσα της εβδομάδας το Δ.Σ. ενημερώθηκε ότι ο στόχος επετεύχθη και το καλοκαίρι στο Παγκαρδαμυλίτικο Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί θα αποφασιστεί που θα διατεθεί η απόδοση του κεφαλαίου”, αναφέρει η εφημερίδα.
Να σημειώσουμε ότι πριν δύο χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης που παρουσιάστηκε και λόγω του ότι κύρια τα χρήματα του κεφαλαίου είχαν επενδυθεί στο χρηματιστήριο, είχε μειωθεί ακόμα και το αρχικό κεφάλαιο.
Υπήρξε όμως η διαβεβαίωση από το μέλος του ΔΣ του Ιδρύματος Παναγιώτη Τσάκου ότι το ποσό των 500.000 $ θα συγκεντρωνόταν έτσι και αλλιώς.