Αρχική Νέα Τοπικά Σύσκεψη Νομαρχιών καλεί η Περιφέρεια στη Χίο

Σύσκεψη Νομαρχιών καλεί η Περιφέρεια στη Χίο

10

Στη Χίο θα πραγματοποιηθεί η πρώτη σύσκεψη των Νομαρχών υπό το νέο Περιφερειάρχη Σέργιο Τσίφτη για την πορεία του Γ’ ΚΠΣ.
Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο, η σύσκεψη θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη 21 Απριλίου στις 9.30 π.μ. στην αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χίου, προκειμένου να εξεταστεί η πορεία υλοποίησης έργων του ΠΕΠ.
“Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί σε έργα συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο (ΕΓΤΠΕ), κύρια στα σχέδια βελτίωσης αγροτών και στα εγγειοβελτιωτικά”, σημειώνεται στην πρόσκληση.