Αρχική Νέα Τοπικά Χρέη 4 μηνών από Οίκου Ναύτου σε Φαρμακεία

Χρέη 4 μηνών από Οίκου Ναύτου σε Φαρμακεία

30Την απόφαση να διακόψουν την επί πιστώσει χορήγηση φαρμάκων στους ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτου έλαβε η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Φαρμακοποιών, αν μέχρι τις 30 Απριλίου δεν εξοφληθούν για το πρώτο δίμηνο του 2004.
Με ένα λιτό έγγραφό τους, και αφού έχουν κουραστεί κάθε χρόνο να ξαναφέρουν το θέμα, ενημερώνουν τον Οίκο Ναύτου αλλά και τους βουλευτές του νομού ότι:
“θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να διακόψουμε την επί πιστώσει χορήγηση φαρμάκων στους ασφαλισμένους του Tαμείου σας από την 10-5-04, αν μέχρι 30-4-04 δεν έχουν εξοφληθεί όλοι οι λογαριασμοί που αφορούν συνταγές μέχρι και το Φεβρουαρίο 2004”.