Αρχική Νέα Τοπικά Πρόγραμμα DEMOS και ερώτηση για επέκταση αεροδρομίου

Πρόγραμμα DEMOS και ερώτηση για επέκταση αεροδρομίου

17


Στοιχεία από 111 ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν στην ηλεκτρονική ψηφοφορία για το θέμα της επέκτασης του αεροδρομίου, δημοσιεύουν οι φορείς υλοποίησης του προγράμματος που είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και η ΕΝΑ Χίου.
Η πλειοψηφία αυτών ζητούν επέκταση του αεροδρομίου.
Να σημειώσουμε όμως τόσο το μικρό δείγμα αυτών που πήραν μέρος και κυρίως ότι μπορούν να συμμετέχουν όσοι έχουν σύνδεση με internet.
Το σημειώνουμε αυτό διότι μας έκανε εντύπωση η ιδιαίτερη αναφορά που γίνεται στο πρόγραμμα και στην προοπτική της συμμετοχικής δημοκρατίας.


ΤΟ DEMOS (ΔΗΜΟΣ) είναι ένα Ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα το οποίο συνδέει επτά τοπικές αρχές σε έξι χώρες με ακαδημαϊκούς συνεργάτες σε όλη την Ευρώπη, με σκοπό την ανάληψη καινοτόμων δράσεων και τη διεξαγωγή έρευνας σε θέματα συμμετοχής του πολίτη στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Το ΔΗΜΟΣ ξεκίνησε το Φεβρουάριου του 2002 και η διάρκεια του είναι 29 μήνες, με ημερομηνία λήξης τα μέσα του 2004.
Το πρόγραμμα αυτό προκειμένου να αντιμετωπίσει την ανάγκη της σταθερότητας στην τοπική διακυβέρνηση και ιδιαίτερα σε κοινωνίες οι οποίες χαρακτηρίζονται απο πλουραλισμό τάσεων, απόψεων και εφαρμοσμένων πολιτικών, την απουσία των πολιτών απο τις λειτουργίες της άμεσης δημοκρατίας, τη δυσαρέσκεια των πολιτών και τη δυσπιστία προς τις κυβερνητικές επιλογές στηρίζει την παρέμβαση του στις ακόλουθες παραδοχές:
* Η πρόκληση της σταθερής ανάπτυξης προϋποθέτει τη συμμετοχή των πολιτών στην αξιολόγηση των Κυβερνητικών πολιτικών, τόσο στα βραχυχρόνια όσο και στα μακροχρόνια σχέδια της, έτσι ώστε να αναλαμβάνονται αποτελεσματικότερες μέθοδοι λύσεων άμεσα ελεγχόμενοι και αξιολογούμενοι απο τους πολίτες
* Η γνώση της λειτουργίας των άμεσα ελεγχόμενων και αξιολογούμενων απο τους πολίτες αποτελούν τη βάση στην οποία θα στηριχθεί η ενεργός συμμετοχή των πολιτών
* Αυτή η συμμετοχή πρέπει να είναι αποδοτική και αποτελεσματική, με ελάχιστη σπατάλη χρόνου απο πλευράς πολιτών
* Η συμμετοχή σε τοπικό ακόμα και μεγέθους γειτονιάς, επίπεδο το οποίο ενδιαφέρει τους πολίτες, είναι το πρώτο βήμα γαι την αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος στις δημοκρατικές διαδικασίες σε τοπικό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο


Οι αντικειμενικοί σκοποί του προγράμματος είναι:
* Να δημιουργήσει ένα αποτελεσματικότερο πλαίσιο διακυβέρνησης που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων σε όλη την Ευρώπη.
* Να αναπτύξει και να ελέγξει τις καινοτόμες στρατηγικές οι οποίες θα αναζωογονήσης το ενδιαφέρον των πολιτών και θα τους καταστήσουν ικανούς να συμμετάσχουν στην διακυβέρνηση των τοπικών κοινωνιών
* Να εμπλέξει τους πολίτες στη διαδικασία της πολιτικής και του σχεδιασμού στην τοπική κοινωνία αναγνωρίζοντας τη συμμετοχή τους σαν ¨καταναλωτές¨ των υπηρεσιών και μάρτυρες της ποιότητας ζωής σε τοπικό επίπεδο.
* Να βελτιώσει τη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών λήψης αποφάσεων
* Να εκσυγχρονίσει και να καταστήσει δημοκρατικότερους τους θεσμούς συμμετοχής των πολιτών στην τοπική διακυβέρνηση δίνοντας στην τοπική αρχή πρεισσότερο νομικό και αποτελεσματικό δικαίωμα παρέμβασης στο να συνηγορεί υπέρ των αναγκών και των προβληματισμών των πολιτών


Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και η ΕΝΑ Χίου ΑΕ, ως φορείς υλοποίησης του προγράμματος στο νησί μας, εκπονεί μια καινοτόμο προσέγγιση για την ενδυνάμωση της ενεργής συμμετοχής των πολιτών σε επίπεδο διακυβέρνησης.
Μέσω INTERNET, και ειδικότερο μέσω ειδικά διαμορφωμένης σελίδας, προβάλλει και ζητά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας απο το κάθε επισκέπτη-πολίτη του νησιού, να πεί την γνώμη του πάνω σε θέματα καίρια για τη Χίο. 

Το θέμα που έχει ήδη τεθεί προς ψηφοφορία, έπονται και άλλα, είναι η επέκταση του αεροδρομίου της χίου. Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα που έχει πάρει η ΈΝΑ Χίου, μέσα απο την ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα του DEMOS στη Χίο, παραθέτουμε παρακάτω σε ιστογράμματα την ανάλυση τους, για την ευκολότερη κατανόηση τους.


Σύμφωνα λοιπόν με την ΕΝΑ Χίου και την ψηφοφορία του κοινού της Χίου, σχετικά με την επέκταση ή μη του αεροδρομίου ή την πιθανή μετεγκατάσταση του, στα 111 ερωτηματολόγια το:
* 56,74% ψήφισε ναι στην επέκταση του αεροδρομίου
* 29,72% ψήφισε ναι στην μετεγκατάσταση του και
* 13,54% ψήφισε όχι σε οποιαδήποτε μορφή παρέμβασης


Απο το 56,74% που ψήφισε θετικά στην επέκταση του αεροδρομίου το
50,8% ψήφισε επέκταση χωρίς περιορισμούς ενώ το 49,2% θεώρησε καλό να πραγματοποιηθεί μια επέκταση ήπιας μορφής (100 μέτρα βόρεια και 200 νότια).


Απο τους πολίτες που ψήφισαν ναι στην μετεγκατάσταση του
* Το 72,3% ψήφισε να γίνει η μετεγκατάσταση στην περιοχή των Νενήτων
* Το 4,5% στην περιοχή  των Δοντιών
* Το 18,2% στην περιοχή του Αίπους και
* Το 5% στην περιοχή που θα υποδειχθεί κατόπιν μελέτης


Το δείγμα σε αυτά τα 111 ερωτηματολόγια αποτελούνταν απο ένα ποσοστό της τάξης του 40,36% γυναίκες και ένα 59,63% άνδρες


Επίσης απο τις απαντήσεις που δόθηκαν, προέκυψαν τα εξής όσον αφορά στην περιοχή μονίμου κατοικίας τους:
* Το 61,94% είναι κάτοικοι Δήμου Χίου
* Το 7,08% είναι κάτοικοι Δήμου Ιωνίας
* Το 13,27% είναι κάτοικοι Δήμου Ομηρούπολης
* Το 5,31% είναι κάτοικοι Δήμου Αγ. Μηνά
* Το 3,54% είναι κάτοικοι Δήμου Αθηναίων
* Το 4,24% είναι κάτοικοι Δήμου Μαστιχοχωρίων
* Το 1,77% είναι κάτοικοι Δήμου Καμποχώρων
* Το 0,88% είναι κάτοικοι Δήμου Καρδαμύλων


Τελειώνοντας ένας μέρος της ανάλυσης μας σχετικά με το πρόγραμμα DEMOS και τη συμμετοχή μας σε αυτό, μέσω της καλής πρακτικής του διαδικτύου και της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας πάνω σε θέματα υψίστης σημασίας που αφορούν τον τόπο μας, θα θέλαμε να παραθέσουμε σύμφωνα με τα στοιχεία που πήραμε απο τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια, τις ηλικίες των ψηφοφόρων.


Σύμφωνα λοιπόν με αυτά :
* Το 4,67% είχε ηλικία μικρότερη των 20 χρόνων
* Το 28,3% ήταν απο 21 έως 30 ετών
* Το 33,64% ήταν απο 31 έως 40 ετών
* Το 23,36% ήταν απο 41 έως 50 ετών
* Το 9,34 ήταν απο 51 έως 61 ετών και
* Το 0,93% είχε ηλικία άνω των 60 ετών

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΠριμ… εντάσεων στα Καρδάμυλα
Επόμενο άρθροΠαγχιακή Συνδιάσκεψη του Συνασπισμού