Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Οι θέσεις της ΕΣΑΚ-ΔΕΕ για τους διορισμούς εκπαιδευτικών

Οι θέσεις της ΕΣΑΚ-ΔΕΕ για τους διορισμούς εκπαιδευτικών

10


Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΣΑΚ-ΔΕΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
————–
 Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη συναίνεση της Ν.Δ. και του ΣΥΝ προχώρησε στη σταδιακή κατάργηση της επετηρίδας (ν. 2525/97). Η ΕΣΑΚ-ΔΕΕ ήταν και είναι η μόνη παράταξη που με συνέπεια στήριξε και στηρίζει το αίτημα της επαναφοράς της επετηρίδας, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα, ότι η κατάργηση της επετηρίδας υπαγορεύθηκε από την Ε.Ε. και τον ΟΟΣΑ όχι για να αντιμετωπισθεί η ανεργία ή να επιλεγεί ο καλύτερος εκπαιδευτικός, αλλά για την απαξίωση των πτυχίων και την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων.
 Οι πλειοψηφίες της ΟΛΜΕ (ΠΑΣΚ, ΔΑΚΕ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ) και της ΔΟΕ (ΠΑΣΚ – ΔΑΚΕ) υποτάχθηκαν αμέσως στα τετελεσμένα του ν. 2525 και, στα πλαίσια του εφικτού και της ψηφοθηρικής λογικής τους, υιοθέτησαν και προώθησαν διάφορες “ρυθμίσεις” για τους αναπληρωτές, εγκαταλείποντας από την πρώτη στιγμή το αίτημα της επετηρίδας. Οι περίφημες ρυθμίσεις όχι μόνο δεν έλυσαν το πρόβλημα, αλλά οδήγησαν στη σημερινή απαράδεκτη κατάσταση με τους διαφορετικούς πίνακες και στην αδιαφάνεια στις προσλήψεις.
 Η ΕΣΑΚ-ΔΕΕ καταθέτει στους εκπαιδευτικούς για διεκδίκηση συνολική πρόταση για την εκπαίδευση και το διορισμό των εκπαιδευτικών η οποία αναβαθμίζει επιστημονικά-παιδαγωγικά τον εκπαιδευτικό και, απέναντι στην επίθεση της Ε.Ε., κατοχυρώνει το πτυχίο ως μοναδικό προσόν για εργασία και διασφαλίζει τις εργασιακές κατακτήσεις:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Δημιουργία Ενιαίων Παιδαγωγικών Σχολών μέσα από αναδιάρθρωση των πανεπιστημίων, τόσο για την εκπαίδευση όσο και για την ετήσια περιοδική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Αυτές θα δίνουν πλήρη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια σε τμήματα αντίστοιχα με την ειδικότητα διδασκαλίας και τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε ηλικιακής ομάδας.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Το πτυχίο, και μόνο αυτό, κατοχυρώνει το δικαίωμα για εργασία στην εκπαίδευση. Ο διορισμός στην εκπαίδευση γίνεται από την επετηρίδα των πτυχιούχων, χωρίς διαγωνισμούς ή άλλα κριτήρια.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΙΜΟ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Κατάργηση τώρα του θεσμού του αναπληρωτή και του ωρομισθίου και διορισμό μονίμου εκπαιδευτικού προσωπικού στη διάθεση του Υπουργείου Παιδείας για την κάλυψη των εκτάκτων και συνηθισμένων αναγκών. Αποκλειστικά μόνιμο όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό.
 Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με προσωρινή διάθεση στο ΥΠΕΠΘ θα αποτελούν μια ανανεούμενη κάθε χρόνο “δεξαμενή”, από την οποία θα διορίζονται οι μόνιμοι σε “οργανικές” (δηλαδή οι μέχρι τώρα μόνιμοι διορισμοί σε περιοχές) και στη συνέχεια θα γίνονται νέοι διορισμοί μονίμων με διάθεση στο ΥΠΕΠΘ, ανάλογα με τις προβλεπόμενες συνολικές ανάγκες (συνήθεις και έκτακτες).
 Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με διάθεση στο ΥΠΕΠΘ θα καλύπτουν τις έκτακτες ανάγκες, με βάση δήλωση προτίμησης και θα ικανοποιούν και θα ενισχύουν τις συνηθισμένες ανάγκες π.χ. αριθμός επιμορφούμενων εκπαιδευτικών, αριθμός εκπαιδευτικών αδειών, αποσπάσεις σε Γραφεία-ΙΕΚ κλπ, εισαγωγική επιμόρφωση, άδειες άνευ αποδοχών.
 Η διάθεση στο ΥΠΕΠΘ θα είναι μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη και μετά ο μόνιμος εκπαιδευτικός θα τοποθετείται με αίτησή του για ολόκληρη τη σχολική χρονιά σε ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣΔΕ, για την κάλυψη των αναγκών.

  ΤΩΡΑ: 37.000 ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΙ    30.000 ΣΤΗΝ Π.Ε.
  Και όμως αυτή τη στιγμή χρειάζονται 37.000 διορισμοί στη ΔΕ και 30.000 στην ΠΕ στα πλαίσια μιας πολιτικής η οποία επιδιώκει στοιχειωδώς να αναβαθμίσει την εκπαιδευτική διαδικασία. Τα μεγέθη αυτά προκύπτουν αν παρθούν άμεσα τα παρακάτω βελτιωτικά (δεν πρόκειται για επαναστατικά) μέτρα:
1. Μείωση αριθμού μαθητών ανά τμήμα ώστε η αναλογία εκπαιδευτικού – μαθητών να διαμορφωθεί στο 1/15 στο νηπιαγωγείο, την Α΄ και Β΄ Δημοτικού και 1/20 στις υπόλοιπες. Το μέτρο αυτό απαιτεί άμεσα 12.000 μόνιμους διορισμούς στη ΔΕ, 3.500 δασκάλους και 1.300 νηπιαγωγούς περίπου.
2. Καθιέρωση ετήσιας περιοδικής επιμόρφωσης με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα. Προκειμένου κάθε εκπαιδευτικός να έχει τη δυνατότητα να επιμορφωθεί 2 – 3 φορές σε όλη τη διάρκεια της εργασίας του, απαιτείται ο διορισμός 7.000 καθηγητών, 5.000 δασκάλων και 2.000 νηπιαγωγών.
3. Ικανοποίηση των αιτήσεων για εκπαιδευτική άδεια σημαίνει περίπου 500 θέσεις καθηγητών, 500 δασκάλων και 200 νηπιαγωγών περίπου.
4. Μείωση του ορίου συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών κατά 5 χρόνια, αντιστοιχεί σε 7.500 διορισμούς καθηγητών, 6.000 δασκάλων και 1.500 νηπιαγωγών περίπου.
5. Κατάργηση του θεσμού του αναπληρωτή και του ωρομίσθιου και διορισμός μονίμων εκπαιδευτικών για όλες τις ανάγκες. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 10.000 διορισμούς στη ΔΕ και άλλες 10.000 στην ΠΕ. Αφού τόσος είναι ο μέσος όρος αναπληρωτών και ωρομισθίων την τελευταία 3ετία.
  Οι παραπάνω 37.000 στη ΔΕ και 30.000 στην ΠΕ μόνιμοι διορισμοί θα καλύψουν οργανικά κενά, οργανικές θέσεις που θα προκύψουν από τη μετατροπή των παγίων, πάνω από 2 χρόνια, λειτουργικών κενών και οι υπόλοιποι θα παραμείνουν σε προσωρινή διάθεση του ΥΠΕΠΘ, για κάλυψη όλων των αναγκών.
 Οι προτάσεις της ΕΣΑΚ-ΔΕΕ πρέπει να αποτελέσουν άμεσους στόχους πάλης για το ταξικό σ.κ. στην προοπτική και της διεκδίκησης του ενιαίου 12χρονου βασικού υποχρεωτικού σχολείου για όλους.

 Η ΕΣΑΚ-ΔΕΕ, στα πλαίσια της παραπάνω πρότασης, καταθέτει ταυτόχρονα προτάσεις μεταβατικού χαρακτήρα, για να ξεπερασθεί η σημερινή αδιέξοδη κατάσταση, οι οποίες όμως είναι απόλυτα συνεπείς και υπηρετούν το παραπάνω πλαίσιο θέσεων:

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ
1. Μέχρι τη δημιουργία των Ενιαίων Παιδαγωγικών Πανεπιστημιακών σχολών έχουν δικαίωμα για εργασία στην εκπαίδευση οι σημερινοί πτυχιούχοι των λεγόμενων καθηγητικών σχολών, όπως επίσης οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί.
2. Οι ενταγμένοι στον πίνακα του 16μηνου διορίζονται σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία (απορρόφησή τους έως 2005).
3. α) Καταργείται άμεσα ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ.
β) Δημιουργείται ξανά η επετηρίδα με υποβολή νέων αιτήσεων. Η σειρά εγγραφής σ΄ αυτή να γίνεται σύμφωνα με ό,τι ίσχυε στην προηγούμενη επετηρίδα (ημερομηνία κατάθεσης αίτησης).
Ειδικά για την αρχική σύνταξη της επετηρίδας, αυτή να γίνει με βάση το άρθροισμα των μορίων του κάθε εκπαιδευτικού, που προέρχονται από το χρόνο που έχει μεσολαβήσει από την απόκτηση του πτυχίου του (1 για κάθε μήνα) και τη συνολική προϋπηρεσία του μέχρι τον προσεχή Ιούλιο (1 για κάθε μήνα, με αναγωγή στο υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο).
4.  Οι διορισμοί από δω και πέρα, που θα είναι μόνο μόνιμοι, πραγματοποιούνται από τη νεοσυσταθείσα επετηρίδα.
  Διεκδικήσεις και αιτήματα που αντιμετωπίζουν το ζήτημα της εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού – του διορισμού των εκπαιδευτικών – το σχολείο των σύγχρονων λαϊκών αναγκών στις επιμέρους πλευρές τους και αποσπασματικά, οδηγούν σε αδιέξοδο. Άλλη μια αποσπασματική ρύθμιση στο ζήτημα των διορισμών, όπως επιδιώκουν κάποιοι, δεν πρόκειται, όπως έδειξε και η ρύθμιση για το 16μηνο, να έχει αποτέλεσμα και τα αδιέξοδα θα πολλαπλασιάζονται. Το αίτημα για μόνιμους διορισμούς, για μόνιμη σταθερή εργασία, απαιτείται να ενταχθεί σε ένα πλαίσιο που περιλαμβάνει την εκπαίδευση του εκπαιδευτικού, την επετηρίδα, τη μονιμότητα, τα άμεσα μέτρα αναβάθμισης της εκπαίδευσης, δηλαδή μέτρα που στο σύνολό τους στοχεύουν στο σχολείο των σύγχρονων λαϊκών αναγκών.      
Η συνολική πρόταση της ΕΣΑΚ-ΔΕΕ δίνει άμεσες απαντήσεις στη σημερινή άσχημη πραγματικότητα που έχει δημιουργήσει η πολιτική ανατροπής των εργασιακών σχέσεων κυβέρνησης- Ε.Ε. και η λογική του εφικτού των πλειοψηφιών της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ.


          ΕΣΑΚ-ΔΕΕ