Αρχική Νέα Τοπικά Δεν πρόκειται να παγώσουν οι διατάξεις για την μερική απασχόληση

Δεν πρόκειται να παγώσουν οι διατάξεις για την μερική απασχόληση

11


Σχετικά με δημοσιεύματα, τα οποία αφορούν το καθεστώς μερικής απασχόλησης και την εφαρμογή του ν. 3174/2003, από το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:


«Όχι μόνο δεν υπάρχει πρόθεση της Κυβέρνησης να παγώσει την εφαρμογή των διατάξεων οι οποίες σχετίζονται με την μερική απασχόληση, αλλά, όλως αντιθέτως, γίνεται προσπάθεια εφαρμογής του θεσμού αυτού, δεδομένου ότι η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΣΔΔΑ, ανεύθυνα, κατέστησε – με πράξεις και παραλείψεις της – ανεφάρμοστες τις σχετικές διατάξεις. Ήδη, στις 22 Μαρτίου 2004, όπως γνωρίζουν οι αρμόδιοι συντάκτες του Υπουργείου, δόθηκε στη δημοσιότητα ενημερωτικό σημείωμα της αρμόδιας Γενικής Διευθύντριας κας Δήμητρας Κουτσούρη, σύμφωνα με το οποίο, από τις 25.000 θέσεις μερικής απασχόλησης, που είχαν εξαγγελθεί από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία, μόνο για 13.000 άτομα περίπου υπήρχε έγκριση και πίστωση στον προϋπολογισμό. Παρατίθεται εδώ το ενημερωτικό σημείωμα το οποίο είχε δοθεί στη δημοσιότητα κατά την ως άνω ημερομηνία:


ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ


Η τριμελής επιτροπή του Ν.3174/2003 ενέκρινε για τις δημόσιες υπηρεσίες, τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα Ν.Π.Δ.Δ., 25.000 άτομα για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα ( μερική απασχόληση).


Από τα ανωτέρω άτομα, 13.000 άτομα ενεκρίθησαν στους ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού, προκειμένου να προχωρήσουν στην υπογραφή της πραγματικής σύμβασης με τα Ν.Π.Δ.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στη συνέχεια στην προκήρυξη θέσεων.


Η διαδικασία αυτή ανεστάλη, λόγω της διενέργειας των Εθνικών Εκλογών και θα υλοποιηθεί προφανώς μετά το β’ εξάμηνο.


Το συνολικό ποσό που έχει προβλεφθεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους ( Κωδικός Φορέα Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών 23-200, ΚΑΕ 5113) και αφορά τη χρηματοδότηση των Δημοσίων Υπηρεσιών ( Κεντρικής και Περιφερειακής Κρατικής Διοίκησης ), των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ., για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, ανέρχεται στο ύψος των 80.000.000,00 Ευρώ.


Το ποσό το οποίο θα απαιτηθεί για την οικονομική ενίσχυση των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού για τους οποίους έχουν προγραμματισθεί, εγκριθεί, ή δρομολογηθεί προσλήψεις προσωπικού αριθμού περίπου 13.000 ατόμων, εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει την ανωτέρω προβλεφθείσα συνολική πίστωση.


Τέλος επισημαίνεται ότι η διαδικασία και ο χρόνος μεταβίβασης των απαιτούμενων πιστώσεων από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου μας, ώστε να αποδοθούν στους δικαιούχους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, δεν έχουν προσδιορισθεί επακριβώς ακόμα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους».


Από το ανωτέρω ενημερωτικό σημείωμα της αρμόδιας Γενικής Διευθύντριας προκύπτει ότι, όχι μόνο δεν υπήρχαν πιστώσεις στον προϋπολογισμό για 12.000 θέσεις μερικής απασχόλησης, αλλά ακόμη και ως προς τις απαιτούμενες πιστώσεις για τις 13.000 θέσεις, προς τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, δεν έχουν προσδιορισθεί επακριβώς ακόμη, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η διαδικασία και ο χρόνος μεταβίβασης των απαιτούμενων πιστώσεων. Αυτό ακριβώς επιδιώκει να κάνει σήμερα το Υπουργείο: Δηλαδή, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για να μεταβιβαστούν οι απαιτούμενες πιστώσεις από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Επομένως, η όποια κριτική πρέπει να απευθυνθεί στις πολιτικές εκείνες ηγεσίες του ΥΠΕΣΔΔΑ, οι οποίες και παραπλάνησαν την κοινή γνώμη, μη προβλέποντας στον προϋπολογισμό πιστώσεις, και δεν έκαναν καμία ενέργεια, ώστε οι πιστώσεις οι οποίες απαιτούνται να έχουν προσδιορισθεί επακριβώς από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους».Πηγή: ΜΠΕ