Αρχική Νέα Τοπικά Έγκριση της Στερέωσης και αποκατάστασης του Ι.Ν. Παναγίας Κρήνας

Έγκριση της Στερέωσης και αποκατάστασης του Ι.Ν. Παναγίας Κρήνας

10

Εγκρίθηκε το β’ στάδιο του διαγωνισμού του έργου «στερέωση και αποκατάσταση του Ι. Ναού Παναγιάς Κρήνας» και κατακυρώθηκε η ανάθεση του έργου στην εργοληπτική εταιρεία «ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με την απόφαση του υπ’ αριθμ. 26441/735 της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 Η κατακύρωση ανάθεσης του έργου στην εργοληπτική εταιρεία «ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε.» εγκρίθηκε ύστερα από την μέση τεκμαρτή έκπτωση ποσοστού 5,832% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, δηλαδή με αρχικό συμβατικό αντικείμενο που ανέρχεται σε 714.699,36 € χωρίς αναθεωρήσεις και ΦΠΑ και συνολικής δαπάνης 830.820,28 € με αναθεωρήσεις και ΦΠΑ, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Πολιτισμού στην ΣΑΕ 014/3. Ύστερα από αυτή την εξέλιξη και με την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης από τον ανάδοχο του έργου φαίνεται να τελειώνουν τα «βάσανα» της Παναγιάς Κρήνας