Αρχική Νέα Τοπικά Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης για έργα & μελέτες συνολικού...

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης για έργα & μελέτες συνολικού ποσού 120.197 Ευρώ

13


Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Σέργιου Τσίφτη εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων συνολικού ποσού 120.197 Ευρώ, για τα παρακάτω έργα και μελέτες στη Χίο:


ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Λιμενικά Έργα Χίου, ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ν.Α. Χίου, ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 67.862,00


ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Μελέτη Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Χίου, ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ν.Α. Χίου, ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 45.000,00

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Μελέτη Σκοπιμότητας κτιρίου “Κολεγίου Χίου” ιδιοκτησίας Ν.Α. Χίου, ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Δήμος Χίου, ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 7.335,00