Αρχική Νέα Τοπικά Συνεδρίαση της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία συμμετείχε και...

Συνεδρίαση της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία συμμετείχε και ο Νομάρχης Χίου

15


Στα πλαίσια των εργασιών  της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία συμμετείχε ο Νομάρχης Χίου κος Λαμπρινούδης, συνεδρίασε η Επιτροπή για τις Εξωτερικές Σχέσεις την Τρίτη 4 Μαΐου 2004 στις 10:00 π.μ στη  Murcia της Ισπανίας.


Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν:


1. Σχέδιο γνωμοδότησης πρωτοβουλίας με θέμα: Τοπική και Περιφερειακή διακυβέρνησης στη Ρωσία και εξέλιξη της συνεργασίας μεταξύ Ε.Ε και Ρωσίας


Στόχος της νέας αυτής γνωμοδότησης πρωτοβουλίας είναι να βοηθήσει τη Ρωσία για την παγίωση της τοπικής και περιφερειακής διακυβέρνησης και να επισύρει την προσοχή στην ανάγκη ύπαρξης δημοκρατικών και διαφανών τοπικών και περιφερειακών αρχών στη χώρα. Τα ανωτέρω και εν γένει η διατήρηση καλών σχέσεων με τη Ρωσία κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά έπειτα από την επιμήκυνση των συνόρων της Ε.Ε.Η εν λόγω γνωμοδότηση πρέπει να θεωρηθεί ως συμβολή για την παρακίνηση και προώθηση των προσπαθειών που καταβάλλονται στο πλαίσιο της πολιτικής για την Βόρεια Διάσταση.Επιπρόσθετα η γνωμοδότηση τονίζει την αναγκαιότητα της αξιοποίησης των ευκαιριών για την επίλυση κοινών προβλημάτων, μέσω αυξημένης διασυνοριακής, διαπεριφερειακής και διακρατικής  συνεργασίας μεταξύ των κρατών- μελών της Ε.Ε και της  Ρωσίας.


Η υιοθέτηση προβλέπεται για τη σύνοδο του Νοεμβρίου 2004.


2. Σχέδιο γνωμοδότησης για την πρόταση απόφασης του συμβουλίου για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους πρόσφυγες για την περίοδο 2005-2010.


Από την Επιτροπή προτάθηκε η σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους πρόσφυγες για την περίοδο 2005-2010, σύμφωνα με το άρθρο 63 της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που αφορά την πολιτική μετανάστευσης, ασύλου και ελεύθερης κυκλοφορίας ατόμων.Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι η υποστήριξη και προώθηση δράσεων των κρατών μελών σχετικών με την υποδοχή των προσφύγων και των εκτοπισθέντων, καθώς και η ισόρροπη κατανομή των συνθηκών που συνεπάγεται η υποδοχή των ατόμων αυτών.Σύμφωνα με την πρόταση αυτή οι πόροι που διατέθηκαν κατά την πρώτη φάση χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για τη διαρθρωτική ανάπτυξη της δράσης. Σε αυτή τη φάση οι πόροι θα είναι περισσότεροι ενώ παράλληλα θα δημιουργηθεί δημοσιονομικό αποθεματικό με σκοπό να τεθούν σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα σε περίπτωση μαζικής   εισροής προσφύγων.Με τις τροπολογίες που κατατέθηκαν ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ο σημαντικός ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην εφαρμογή της πολιτικής ασύλου για τους πρόσφυγες καθώς και η λήψη των αποφάσεων για την υλοποίηση των σχετικών μέτρων.Οι σημαντικότερες προτάσεις τις Επιτροπής  συνοψίζονται στα εξής:
•Υποστήριξη από τα κράτη μέλη των προσπαθειών για αμερόληπτη εφαρμογή των διαδικασιών ασύλου και της εξασφάλισης των κατάλληλων όρων υποδοχής.
•«Υπογράμμιση» της σημαντικότητας ζητημάτων που αφορούν στα δύο φύλα καθώς και στις  ιδιαίτερες ανάγκες των πλέον ευάλωτων ατόμων.
•Στήριξη από τα ευρωπαϊκά ταμεία των ενεργειών που αφορούν την ένταξη των προσφύγων στην κοινωνία των κρατών μελών.


Η Υιοθέτηση προβλέπεται για τη σύνοδο του Ιουνίου του 2004.


3. Στήριξη της συμμετοχής της τοπικής και περιφερειακής διακυβέρνησης στη διαδικασία ένταξης της Κροατίας στην Ε.Ε.


Η Δημοκρατία της Κροατίας υπέγραψε συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης με την Ε.Ε το 2001. Το Φεβρουάριο του 2003 η Κυβέρνηση της Κροατίας υπέβαλλε αίτηση ένταξης στην Ε.Ε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να εκδώσει τη γνώμη της  πριν την συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2004 και στη συνέχεια θα αρχίσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις.
Βάσει των ανωτέρω είναι σημαντικό για την Επιτροπή των Περιφερειών τόσο να διευρύνει όσο και να εμβαθύνει τις σχέσεις της με το τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο στη χώρα.
Πιο συγκεκριμένα αποφασίσθηκε να βοηθήσουν η Ε.Τ.Π. και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές των χωρών της Ε.Ε στην ενίσχυση της διακυβέρνησης και της θεσμικής ικανότητας της Κροατίας σε τοπικό και  περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη  τον αυξανόμενο ρόλο αυτών των επιπέδων στις πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας, ως άμεσο αποτέλεσμα των πρόσφατων εθνικών μεταρρυθμίσεων. Ένα εργαλείο για την επίτευξη αυτών των στόχων θα μπορούσε να είναι η προώθηση από πλευράς της Ε.Τ.Π. της αύξησης της διαπεριφερειακής συνεργασίας της Κροατίας με τις χώρες μέλη της Ε.Ε.


Το απόγευμα της ίδιας μέρας έγινε σεμινάριο για την πολιτική της γειτονίας και την επίδραση της στις τοπικές και περιφερειακές αρχές.


Τέλος αποφασίσθηκε να γίνει η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής στις Βρυξέλλες  στις 5 Ιουλίου 2004.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΤσιγάρο, αλκοόλ και φαγητό…
Επόμενο άρθροΤρίωρη στάση εργασίας οι νοσηλευτές για την Παγκόσμια Ημέρα τους