Αρχική Ομογένεια Προθεσμία για ψηφοφορία των Ελλήνων που διαμένουν στα κράτη – μέλη της...

Προθεσμία για ψηφοφορία των Ελλήνων που διαμένουν στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

21


 Από το υπουργείο Εσωτερικών, δόθηκε στη δημοσιότητα πίνακας με τις προθεσμίες για τη ψηφοφορία των Ελλήνων που διαμένουν στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12.6.2004.


25.5.2004 Λήγει η προθεσμία αποστολής από τις Πρεσβευτικές – Προξενικές αρχές στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου (μέσω Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης) των ονομαστικών καταστάσεων υπαλλήλων που μπορούν να διοριστούν δικαστικοί αντιπρόσωποι (άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 1427/84).


27.5.2004 Λήγει η προθεσμία γνωστοποίησης της ημερομηνίας διενέργειας της κλήρωσης των μελών των Εφορευτικών Επιτροπών (άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 1427/84).


1.6.2004 Ημέρα άφιξης εποπτών εκλογών και γραμματέων τους στον τόπο διορισμού τους και τηλεγραφικής γνωστοποίησης στον Άρειο Πάγο και το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της ανάληψης των καθηκόντων τους (άρθρο 5 παρ. 2 Ν. 1427/84).


1.6.2004 Λήγει η προθεσμία εφοδιασμού από τα κόμματα των Πρεσβευτικών – Προξενικών αρχών με τον αναγκαίο αριθμό εντύπων ψηφοδελτίων (άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 1427/84).


1.6.2004 Λήγει η προθεσμία κλήρωσης των μελών των Εφορευτικών Επιτροπών (άρθρο 4 παρ. 10 Ν. 1427/84).


3.6.2004 Λήγει η προθεσμία διορισμού των μελών των εφορευτικών Επιτροπών (άρθρο 4 παρ. 10 Ν. 1427/84).


6.6.2004 Λήγει η προθεσμία γνωστοποίησης και τοιχοκόλλησης του προγράμματος εκλογής (άρθρο 8 παρ. 2 Ν. 1427/84).


8.6.2004 Λήγει η προθεσμία ειδοποίησης των διορισθέντων μελών των Εφορευτικών Επιτροπών (άρθρο 4 παρ. 10 Ν. 1427/84).


9.6.2004 Ημέρα παρουσίασης των δικαστικών αντιπροσώπων στον τόπο διορισμού τους και γνωστοποίησης της άφιξής τους στον Επόπτη εκλογών και την Πρεσβευτική – Προξενική αρχή (άρθρο 68 παρ. 13 Π.Δ. 351/2003).


10.6.2004 Οι πρεσβείες – προξενεία ειδοποιούν το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για την άφιξη των δικαστικών αντιπροσώπων.


11.6.2004 Παραδίδεται από πρεσβευτικές – προξενικές αρχές στους δικαστικούς αντιπροσώπους όλο το εκλογικό υλικό.


12.6.2004 Παραδίδεται από τις πρεσβευτικές – προξενικές αρχές στις Εφορευτικές Επιτροπές το κατάστημα ψηφοφορίας.


13.6.2004 Οι πρεσβευτικές και προξενικές αρχές τηλεγραφούν στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το συνολικό αριθμό των εκλογέων που ψήφισαν σε όλα τα εκλογικά τμήματα της περιφέρειάς τους.

Πηγή: ΜΠΕ