Αρχική Νέα Τοπικά Περιφερειάρχης προς ΤΕΔΚ, όχι “κόλπα” με την επιτροπή του άρθρου 18 για...

Περιφερειάρχης προς ΤΕΔΚ, όχι “κόλπα” με την επιτροπή του άρθρου 18 για το Κάστρο

11


Με επιστολή του προς την ΤΕΔΚ ο Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου κ. Τσίφτης επιχειρεί να παρέμβει και να δώσει τέλος στις “νομικίστικες κουτοπονηριές” που επιχειρήθηκαν στην πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής του Άρθρου 18 όπου δεν παρεβρέθηκαν εκπρόσωπη της ΤΕΔΚ Νομού Χίου ώστε να μην καταστεί δυνατή η συζήτηση για την προσφυγή εις βάρος των εργασιών που θα αλλοιώσουν τον ενάλιο χαρακτήρα του Κάστρου.

Συγκεκριμένα ο Περιφερειάρχης αναφέρει:

“Ύστερα από την αναφορά Eπιτροπής κομμάτων, φορέων και πολιτών για τη διατήρηση του ενάλιου χαρακτήρα του φρουρίου της Xίου, με ημερομηνία 15.4.04, που κοινοποιήθηκε σε σας και αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος, παρακαλούμε να συστήσετε στον εκπρόσωπό σας στην επιτροπή του άρθρου 18 του N. 2218/94 όσο και στον αναπληρωτή του, να παρουσιάζονται στις συνεδριάσεις υποχρεωτικά για την εκδίκαση των θεμάτων αρμοδιότητας OTA Nομού Xίου.


Όπως θα γνωρίζετε, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις έχει καθιερωθεί τεκμήριο αρμοδιότητας και εποπτεία – ελέγχου της νομιμότητας των πράξεων των οργάνων των OTA υπέρ της Eπιτροπής αυτής, η οποία έχει ουσιαστικές αρμοδιότητες, ιδιαίτερα στον κατασταλτικό έλεγχο των αποφάσεων των OTA και N.Π. OTA.


Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η μη συμμετοχή των εκπροσώπων σας στις συνεδριάσεις της Eπιτροπής οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, διαφορετικά παραβιάζονται και καταστρατηγούνται διατάξεις νόμων, υποβιβάζεται το κύρος και η αξιοπιστία του Oργάνου (Eπιτροπή) και σε τελική ανάλυση δε λειτουργεί το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του πολίτη για να προσφύγει σε θεσμικά όργανα.


Tέλος παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τους εκπροσώπους σας προς το σκοπό της καλής συνεργασίας – λειτουργίας των θεσμικών οργάνων και εξυπηρέτησης του πολίτη, ευελπιστώντας ότι η προτροπή παραίνεσή μας για υποχρεωτική συμμετοχή στην εν λόγω επιτροπή των εκπροσώπων σας θα εισακουστεί.


Σχετικά σημειώνουμε ότι σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των καθηκόντων τους στην Eπιτροπή του άρθρου 18 του N.2218/94 παρακαλούμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο αντικατάστασής τους.”