Αρχική Νέα Τοπικά Διαμαρτυρία Συνδέσμου ΤΕΔΚ Β. Αιγαίου για τη ΣΑΤΑ

Διαμαρτυρία Συνδέσμου ΤΕΔΚ Β. Αιγαίου για τη ΣΑΤΑ

12


Την έντονη διαμαρτυρία του εκφράζει με ανακοίνωση ο Σύνδεσμος ΤΕΔΚ Β. Αιγαίου για τον τρόπο που προτείνεται να μοιραστεί η ΣΑΤΑ, και που αδικείται σαφέστατα η Περιφέρεια Β. Αιγαίου.
Η ανακοίνωση έχει ως εξής;“Λάβαμε γνώση των προτάσεων της Επιτροπής Οικονομικών της ΚΕΔΚΕ για την κατανομή της ΣΑΤΑ 2004, οι οποίες πρόκειται να συζητηθούν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ της 20ης Μαίου 2004.
Η γενναία αύξηση της ΣΑΤΑ και μάλιστα ο διπλασιασμός της αποτέλεσε και αποτελεί πάγιο αίτημα του Συνδέσμου ΤΕΔΚ Βορείου Αιγαίου, όπως υιοθετήθηκε και ομόφωνα αποφασίστηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις και τις συναντήσεις του Συνδέσμου μας.
Το δίκαιο των αιτημάτων του Συνδέσμου αναγνωρίστηκε τόσο από κυβερνητικούς εκπροσώπους, όσο και από πλευράς αιρετών της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης.


Αγαπητοί συνάδελφοι,
Οι διαμορφωθείσες προτάσεις για την κατανομή της ΣΑΤΑ καταδικάζουν την περιφέρειά μας να παραμένει στις τελευταίες θέσεις των Περιφερειών της Ευρώπης, αφού ο προβληματικός νησιώτικος χαρακτήρας αναγνωρίζεται σε 8 από τους 36 ΟΤΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας και την αντίθεσή μας στην προτεινόμενη κατανομή και καλούμε τους συναδέλφους αιρετούς να μην την υιοθετήσουν. Με αφορμή αυτή τη δυσάρεστη για την Περιφέρειά μας εξέλιξη, αποφασίστηκε η σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου ΤΕΔΚ νομών Βορείου Αιγαίου στις αρχές Ιουνίου 2004.
Η μαζική συμμετοχή των αιρετών της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης και των ΤΕΔΚ- μελών της, στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης θα δώσει τη δυνατότητα, ώστε να υιοθετηθούν και να διαμορφωθούν θέσεις και να συναποφασιστεί ο κοινός αγώνας, για να λαμβάνεται επιτέλους υπόψη απ’ όλους και ιδιαίτερα από την ΚΕΔΚΕ η ιδιαιτερότητα του νησιωτικού μας χώρου”.