Αρχική Νέα Τοπικά Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΚΕ για τη ΣΑΤΑ στη Χίο

Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΚΕ για τη ΣΑΤΑ στη Χίο

13


Το θέμα της κατανομής της ΣΑΤΑ θα εξεταστεί από την ΚΕΔΚΕ στις 17 και 18 Ιουνίου. Συγκεκριμένα την πρώτη μέρα (6.00 μ.μ.) θα συνεδριάσει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Νησιών καθώς και το ΔΣ της ΚΕΔΚΕ.
Την επόμενη ημέρα το πρωί θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΚΕ, με τη συμμετοχή των Δημάρχων από τις πρωτεύουσες των νομών, των Προέδρων των ΤΕΔΚ, των μελών Δ.Σ ΤΕΔΚ και της ΚΕΔΚΕ καθώς και των μελών της Επιτροπής Οικονομικών ώστε να συζητήσουν τα κριτήρια με τα οποία θα γίνεται η μοιρασιά της ΣΑΤΑ χωρίς να αδικεί τους ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους όπως συνέβαινε με την καταρχήν εισήγηση.