Αρχική Πολιτισμός Συνεδριάζει το ΔΣ του ΟΜΗΡΕΙΟΥ

Συνεδριάζει το ΔΣ του ΟΜΗΡΕΙΟΥ

9

Συνεδριάζει το ΔΣ του ΟΜΗΡΕΙΟΥ την Τρίτη, 15 Ιουνίου στις 7.00 μ.μ., με 5 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Μεταξύ αυτών ο Προγραμματισμός δραστηριοτήτων του ΟΜΗΡΕΙΟΥ.
Εξέταση αιτήσεων πολιτιστικών σωματείων και ιδιωτών κλπ..