Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Συνάντηση των ΕΛΜΕ Βορείου Αιγαίου στη Χίο

Συνάντηση των ΕΛΜΕ Βορείου Αιγαίου στη Χίο

8

Πραγματοποιείται το διήμερο 22 και 23 Ιουνίου η 1η συνάντηση Προέδρων των Ενώσεων Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης της Περιφέρειας του Β. Αιγαίου στη Χίο.
Κατά τη συνάντηση πρόκειται να συζητηθούν τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας και να αναζητηθούν τρόποι για τη συστηματικότερη συνεργασία και το συντονισμό της δράσης των Ε.Λ.Μ.Ε με στόχο την αντιμετώπισή τους.
Θα διερευνηθεί τέλος η δυνατότητα καθιέρωσης παρόμοιων συναντήσεων στο μέλλον.