Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Πανευρωπαϊκή διάκριση του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανευρωπαϊκή διάκριση του Πανεπιστημίου Αιγαίου

12


Σημαντική επιτυχία για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί η επιλογή του ανάμεσα σε 143 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια από 32 χώρες να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Εξέτασης και Αναμόρφωσης των Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών που προσφέρονται από τα πανεπιστήμια της Ε.Ε και συντονίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστημίων (EUA).
Στο πρόγραμμα αυτό θα συμμετέχουν 49 πανεπιστήμια της Ε.Ε. και μόνο δύο ελληνικά (Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Πανεπιστήμιο Κρήτης),  τα οποία μετά από αυστηρή διαδικασία επιλογής αξιολογήθηκαν και ταξινομήθηκαν σε 6 ομάδες-δίκτυα, που θα αναλάβουν την υλοποίηση του προγράμματος.
Στόχος του προγράμματος, που γίνεται σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Erasmus-Socrates και χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ε.Ε. είναι η διαμόρφωση οδηγιών και προτάσεων που θα οδηγήσουν σε αναβάθμιση και βελτιστοποίηση των  διαδικασιών εκπόνησης προγραμμάτων διδακτορικών σπουδών, ώστε να παρέχεται  ουσιαστικότερη  εκπαίδευση των νέων ερευνητών και καλύτερη σύνδεση της έρευνας με την αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, τα 4 από τα δίκτυα του προγράμματος θα αναλάβουν τη διερεύνηση συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων που σχετίζονται με τα ήδη προσφερόμενα προγράμματα διδακτορικών σπουδών:δομή και οργάνωση, χρηματοδότηση, ποιότητα, καινοτόμες πρακτικές.
Το 5ο Δίκτυο, στο οποίο συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αποτελείται από πανεπιστήμια που κρίθηκε ότι προσφέρουν καλά ανεπτυγμένα προγράμματα διδακτορικών σπουδών και χαρακτηρίζονται από σαφή συνολική πολιτική για ανάπτυξη τέτοιων προγραμμάτων. Το δίκτυο αυτό θα αξιολογήσει συνολικά όλους τους άξονες των προσφερομένων προγραμμάτων διδακτορικών σπουδών, προκειμένου να επιτευχθεί μέσα από συγκριτική ανάλυση η δημιουργία ευρύτερης και πιο ολοκληρωμένης  εικόνας της πραγματικότητας στο χώρο της εκπαίδευσης ερευνητών στα πανεπιστήμια της Ε.Ε.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΟ δικηγόρος Δημήτρης Κουρκουμέλης ΓΓ του Υπουργείου Αιγαίου
Επόμενο άρθροΛογοδοσία Μ. Μεννή και ΔΣ την Πέμπτη στο Δ. Χίου