Αρχική Νέα Τοπικά Συνεδριάζει το μεσημέρι η Δημαρχιακή Επιτρόπή του Δήμου Χίου

Συνεδριάζει το μεσημέρι η Δημαρχιακή Επιτρόπή του Δήμου Χίου

8

Με τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα στη μία μετά το μεσημέρι η Δημαρχική Επιτροπή του Δήμου Χίου.
Τα θέματα που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη είναι:
η έγκριση όρων δανείου,
η επιβολή πολιτιστικού τέλους και
η άσκηση ένδικων μέσων.