Αρχική Νέα Τοπικά Ποια είναι τα οικονομικά του Δήμου σύμφωνα με έγγραφο οικονομικής υπηρεσίας

Ποια είναι τα οικονομικά του Δήμου σύμφωνα με έγγραφο οικονομικής υπηρεσίας

24

Η συζήτηση σήμερα στη Δημαρχιακή Επιτροπή περί των εγκρίσεων όρων νέου δανείου από τη Δημοτική Αρχή αναμένεται να δημιουργήσει έντονη συζήτηση. Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών κατέθεσε και έλαβε ενημέρωση από την Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Χίου την οικονομική κατάσταση που παρουσιάζεται μέχρι τις 10 Ιουνίου.
Στο πρώτο σημείο γίνεται αναφορά στο αποθεματικό που στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους είχε προσδιοριστεί σε 240.718 ΕΥΡΩ και σήμερα το υπόλοιπο είναι 94.121 ΕΥΡΩ.
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει κάτι ιδιαίτερο, αντίθετα κριτική αναμένεται να ασκηθεί στο δεύτερο σημείο όπου η αναφορά γίνεται στους μισθούς. Το ύψος για τους μόνιμους υπαλλήλους ανέρχεται σε 153.895 ΕΥΡΩ και περίπου στο μισό των εκτάκτων (67.150).
Στο τρίτο σημείο γίνεται αναφορά στα χρήματα που αποδόθηκαν στους δημοτικούς οργανισμούς, όπου από τα 409.673 ΕΥΡΩ η μερίδα του λέοντος πηγαίνει στη ΔΑΕΧ (193.304).
Στο τέταρτο σημείο γίνεται αναφορά στα δάνεια. Σήμερα ο Δήμος Χίου έχει 7 δάνεια συνολικού προϋπολογισμού 2.380.176 ΕΥΡΩ, εκ των οποίων αποπληρώνουμε ήδη τα τρία πρώτα με 248.952 ΕΥΡΩ ετησίας, ενώ από 1/1/2005 θα προστεθούν ακόμα 160.000 ΕΥΡΩ.
Το ζήτημα είναι ότι όπως φαίνεται στο πέμπτο σημείο του εγγράφου γίνεται μια περικοπή της τάξεως του 22% των ΚΑΠ έτσι ώστε να πληρωθούν οι δόσεις. Αυτό σημαίνει ότι αντί 165.134 ΕΥΡΩ φθάνουν το μήνα στα ταμεία του Δήμου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 128.688 ΕΥΡΩ.
Σύμφωνα με την Κίνηση Ενεργών Πολιτών η πολιτική αυτή υποθηκεύει το μέλλον του Δήμου, αφού με τα σημερινά και μόνο δάνεια η Δημοτική Αρχή που θα προκύψει από τις επόμενες εκλογές θα λαμβάνει σε σημερινές τιμές τα 2/3 των ΚΑΠ.