Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Εκθεση Πολυμέσων στη Μυτιλήνη από το Πανεπιστήμιο

Εκθεση Πολυμέσων στη Μυτιλήνη από το Πανεπιστήμιο

6

Έκθεση Πολυμέσων με θέμα :”Ερμού: συμβολικό, ιστορικό, οικονομικό & κοινωνικό κέντρο της Μυτιλήνης”, πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο Αιγάιου και το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας.
Η έκθεση γίνεται Σάββατο και Κυριακή (26 & 27 Ιουνίου 2004), ώρα 8.00-11.00 μ.μ., στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης.