Αρχική Νέα Οικονομία Προαιρετική η εφαρμογή της επιχειρηματικής αμοιβής

Προαιρετική η εφαρμογή της επιχειρηματικής αμοιβής

14

Μέχρι τέλη Ιουλίου η επιτροπή της φορολογικής μεταρρύθμισης θα παραδώσει τις προτάσεις της στον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Γ. Αλογοσκούφη προκειμένου να ξεκινήσει η σύνταξη του νέου φορολογικού νομοσχεδίου.


Προαιρετική εφαρμογή της επιχειρηματικής αμοιβής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μείωση της προκαταβολής φόρου για τις νεοϊδρυόμενες εταιρείες καθώς και του φορολογικού συντελεστή των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών, είναι τα πρώτα μέτρα που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης.


Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αλλαγές που μελετά η κυβέρνηση στο καθεστώς φορολόγησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2005 και αφορούν:


1. Προαιρετική και όχι υποχρεωτική εφαρμογή της επιχειρηματικής αμοιβής για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες και δυνατότητα υπολογισμού της επιχειρηματικής αμοιβής πέραν των τριών εταίρων.


Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το 50% των κερδών των ΟΕ και ΕΕ φορολογείται με συντελεστή 25% στο όνομα της εταιρείας και το υπόλοιπο 50% στο όνομα του εταίρου (φυσικού προσώπου) με βάση τη φορολογική κλίμακα φυσικών προσώπων και συντελεστή που φθάνει μέχρι και 40%. Η προαιρετική εφαρμογή της επιχειρηματικής αμοιβής σε συνδυασμό με τη μείωση του συντελεστή φορολογίας αναμένεται να δώσει φορολογική «ανάσα» σε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.


2. Μείωση του συντελεστή φορολογίας για ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες στο 20% από 25% που ισχύει σήμερα.


3. Μείωση κατά 50% της προκαταβολής φόρου εισοδήματος για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους με στόχο την ενίσχυση της νέας επιχειρηματικότητας. Εξετάζεται το μέτρο αυτό να ισχύσει για τα πρώτα πέντε χρόνια λειτουργίας των επιχειρήσεων.


4. Τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Βʼ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων θα προσδιορίζονται λογιστικά, αλλά αυτά δεν μπορούν να υπερβούν τα καθαρά κέρδη που προσδιορίζονται εξωλογιστικά προσαυξημένα κατά 50%. Δηλαδή, τα λογιστικά κέρδη μπορεί να φθάνουν μέχρι το 150% των εξωλογιστικών καθαρών κερδών. Για τον προσδιορισμό των εξωλογιστικών κερδών θα εφαρμόζονται πάνω στα ακαθάριστα έσοδα των φορολογούμενων οι νέοι μοναδικοί συντελεστές καθαρού κέρδους για κάθε επάγγελμα που ετοιμάζει η ειδική επιτροπή του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.


Αναπροσαρμογή
Σύμφωνα με πληροφορίες σχεδιάζεται η αναπροσαρμογή από 5% έως 15%, των ΜΣΚΚ ώστε να ανταποκρίνονται στα σημερινά δεδομένα. Οι νέοι ΜΣΚΚ θα αποτελέσουν βασικό εργαλείο για τη διενέργεια των φορολογικών ελέγχων, αφού μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με τζίρο μέχρι 220.000 ευρώ, από την 1η Ιανουαρίου 2005 θα ελέγχονται μόνο στην περίπτωση που τα κέρδη που θα δηλώνουν με τη φορολογική δήλωση είναι μικρότερα από αυτά που προκύπτουν με την εφαρμογή του μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους.


Σημειώνεται ότι μέχρι το τέλος Ιουλίου η επιτροπή της φορολογικής μεταρρύθμισης θα παραδώσει τις προτάσεις της στον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Γ. Αλογοσκούφη, προκειμένου να ξεκινήσει η σύνταξη του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή στις αρχές Οκτωβρίου.


Συντελεστής φορολογίας
Στο 20% θα μειωθεί ο συντελεστής φορολογίας των ομόρρυθμων και ετερρόρυθμων εταιρειών.


Μικρότερη προκαταβολή φόρου εισοδήματος θα πληρώνουν οι νέες επιχειρήσεις για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους.


Ετοιμάζονται νέοι μοναδικοί συντελεστές καθαρού κέρδους.

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ